Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

 

 
                       TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
 
LÃNH ĐẠO SỞ 
STT
  Họ và Tên

 Chức Vụ

 Liên hệ

 

 

 

 

1

 

Đ/c: Đèo Văn Thương

 

Giám đốc


 

CQ: 0213.3876.511

 2

 

 

 

 

Đ/c: Nùng Văn Nim

 

 

 
 Phó Giám đốc  

 

 

 ĐT Cơ quan: 0213.3601 028

 

 

 

 3

 

 

 

Đ/c: Trần Đỗ Công

 

 
 Phó Giám đốc
.

 


CQ 0213.3 876 508

 

 

 

3

 

 

 

 Đ/c Nguyễn Thị Thủy

 

Phó Giám đốc

 

 DĐ: 0914 879 102

 

 
 
 I. TÓM TẮT PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO SỞ
 
1. Đồng chí Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở
 a) Chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực công tác và hoạt động của Sở, chỉ đạo, quyết định các vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở.

b) Thực hiện việc giữ mối liên hệ với Bộ Lao động – TBXH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các sở ngành và các đơn vị liên quan

c) Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Công tác kế hoạch - tài chính;

+ Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công;

+ Công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Công tác cải cách hành chính, hành chính quản trị văn phòng và công tác bình đẳng giới;

+ Công tác Thanh tra Lao động – TBXH, pháp chế;

+ Lĩnh vực đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, sửa chữa các công trình thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Là người phát ngôn, chủ tài khoản cơ quan Sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch công chức, viên chức, sáng kiến, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO của Sở.

- Là thành viên các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng tỉnh:

Phó ban chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em; Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác người cao tuổi; Phó BCĐ Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; thành viên BCĐ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh; thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Ủy viên BCĐ phòng không nhân dân; thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh.

đ) Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Thanh tra Sở, Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh. Theo dõi nhiệm vụ về công tác Lao động –TBXH của Thành phố Lai Châu, huyện Nậm Nhùn.

2. Đồng chí Nùng Văn Nim - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác lao động, tiền lương, BHXH, BHTN, an toàn vệ sinh lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp

b) Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao: BCĐ xuất khẩu lao động; BCĐ thực hiện Đề án 1133 của Chính phủ; BCĐ phân giới cắm mốc biên giới; Ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh; Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh; BCĐ chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; BCĐ Cổ phần hóa doanh nghiệp; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng tuyển sinh cấp tỉnh. Giúp giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ Phó Ban Chỉ đạo Đề án 1956; BCĐ xây dựng nông thôn mới.

c) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Lao động – Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Theo dõi nhiệm vụ về công tác Lao động –TBXH các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè

d) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc Sở giao.

 3. Đồng chí Trần Đỗ Công - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

b) Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao: BCĐ Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc; Ủy viên Hội chữ thập đỏ tỉnh;

Giúp giám đốc Sở chỉ đạo và thực hiện các chương trình hoạt động của các Ban Chỉ đạo: ban chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; BCĐ người cao tuổi; BCĐ thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

c) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Theo dõi về công tác Lao động – TBXH các huyện: Tân Uyên, Than Uyên;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội;

b) Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao: BCĐ phòng chống mại dâm, ma túy; Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em; Ủy viên BCĐ Ban An toàn giao thông tỉnh; BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; BCĐ phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ tỉnh.

c) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng phòng chống tệ nạn xã hội – Bảo vệ trẻ em; cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh; Quỹ Bảo trợ trẻ em. Theo dõi về công tác Lao động – TBXH các huyện: Tam Đường, Phong Thổ.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ, ĐT: 0213.3876.842

 1.1. Đ/c: Trần Văn Hùng, Chánh văn phòng; ĐT cơ quan: 0213.3798 456; ĐT di động: 0961 519 868

1.2. Đ/c: Lưu Thị Nga, Phó Chánh văn phòng; ĐT cơ quan: 0213.3876 509; ĐT di động: 0836 966 552

1.3. Đ/c: Hoàng T. Thu Hoài, Phó Chánh văn phòng; ĐT cơ quan: 0213.3876 838; ĐT di động: 0975 649 008

2. PHÒNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI - BẢO VỆ TRẺ EM

2.1. Đ/c: Lê Thị Thanh Thủy, trưởng phòng; ĐT cơ quan: 0213.3876 843; ĐT di động: 0988 979 856

2.2. Đ/c: Tạ Duy Anh, Phó trưởng phòng; ĐT cơ quan: 0213.3876 843; ĐT di động: 0976 741 698

2.3. Đ/c: Nguyễn T.Thanh Hải, Phó trưởng phòng; ĐT cơ quan: 0213.791 935; ĐT di động: 0912 219 225

3. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI - NGƯỜI CÓ CÔNG, ĐT cơ quan: 0213.3876 836

3.1. Đ/c: Nguyên Quang Xuân, Trưởng phòng; Điện thoại DĐ: 0915 484 745 

3.2. Đ/c: Nguyễn Duy Đoàn, Phó trưởng phòng; Điện thoại DĐ: 0966 263 086

4. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

4.1. Đ/c: Phùng Thanh Hùng, trưởng phòng; ĐT cơ quan: 0213.3877 002; ĐT di động: 0917 686 637

4.2. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng; ĐT cơ quan: 0213.3791 236; ĐT di động: 0988 618 635

5. THANH TRA SỞ ĐT cơ quan: 0213.3876.837

5.1. Đ/c: Phạm Văn Hảo, Chánh Thanh tra Sở, Di động: 0983 260 107 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, ĐT cơ quan: 0213 3790 775

1.1. Đ/c Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc; Điện thoại di động: 0913 352 898

1.2. Đ/c Phạm Văn Phong, Phó giám đốc; Điện thoại di động: 0984 126 334

2. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐT cơ quan: 0213 3876209

2.1. Đ/c Mai Văn Tùng, Giám đốc, ĐT di động: 0914 835 468

2.2. Đ/c Lương Thị Lập, Phó Giám đốc: ĐT di động: 0972 463 188

2.3. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc: ĐT di động: 0917 301 855

3. TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC, ĐT cơ quan: 0213 3878 110

3.1. Đ/c Hoàng Gia Long, Giám đốc: ĐT di động: 0987 736 081

3.2. Đ/c Trịnh Văn Kiên, Phó Giám đốc, ĐT di động: 0973 276 374

3.3. Đ/cTrần Hoài An, Phó Giám đốc Trung tâm, ĐT di động: 0949 858 286

4. TRUNG TÂM ĐÓN TIẾP THÂN NHÂN LIỆT SĨ VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, ĐT cơ quan: 0213 3792 078

4.1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc, ĐT di động: 0984 257 008

4.2. Đ/c Nguyễn Thành Dương, Phó GĐ TT, ĐT di động: 0962 017 842

5. QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Đ/c Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội - Bảo vệ trẻ em kiêm Giám đốc: 0856 988 264

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI(06/10/2014 9:40:36 SA)

116 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...