Trang chủ Tin tức sự kiện

Hội nghị Giao ban đánh giá kết quả công tác lao động - người có công và xã hội tháng 5 và kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở
(Ngày đăng :01/06/2022 12:00:00 SA)

Sáng ngày 01/6/2022 Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác lao động, người có công và xã hội tháng 5, và kết quả chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2022.

Dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe Văn phòng thông qua dự thảo tóm tắt báo cáo kết quả tháng 5, nhiệm vụ tháng 6, kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và định hướng thảo luận của đồng chí Giám đốc sở.

Các phòng tập trung thảo luận, đề xuất lãnh đạo Sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Như Trung tâm Dịch vụ việc làm khó khăn về kinh phí để đầu tư sửa chữa nâng cấp các phòng làm phòng học trực tuyến cho người lao động khi tỉnh ký kết với phía Hàn Quốc; hiện tại một số lao động đã xong thủ tục tuy nhiên do thị trường Đài Loan và một số nước đang bùng phát dịch Covid19 nên chưa thể đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng đã ký kết được. Phòng quản lý lao động - GDNN việc tổng hợp lao động tại các doanh nghiệp theo lĩnh vực còn khó khăn do doanh nghiệp phân tán khó khăn cho việc thu thập dữ liệu. Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công g việc tổng hợp dự toán chi tiết kinh phí thực hiện dự án 4 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm các đơn vị chưa xây dựng chi tiết do đó khó cho phòng tổng hợp.

Đối với công tác cải cách hành chính, năm 2021 chỉ số của Sở xếp thứ 14/15 tốp cuối, nội dung mất nhiều điểm đó là công tác chỉ đạo điều hành, đề nghị các phòng bám sát chương trình công tác đầu năm của Sở đánh giá kết quả thực hiện xem 6 tháng đầu năm đạt bao nhiêu %; thường xuyên gửi tin bài để đăng tải lên trang của Sở và phải đảm bảo về thời gian ngay sau chương trình Hội nghị kết thúc nếu không cũng không có điểm; đề xuất nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị làm tốt công tác quản lý tài chính, công khai tài chính kịp thời, đúng quy định đảm bảo chặt chẽ để khi thanh tra, kiểm tra không bị mất điểm ở nội dung này. 

Kết luận Hội nghị đồng chí giám đốc Sở đề nghị: Trong tháng các phòng đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu đều đạt theo kế hoạch đã ban hành các phòng cần tập trung một số nhiệm vụ sau:  Phòng Quản lý lao động tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản hướng dẫn phòng lao động, các các doanh nghiệp rà soát, báo cáo số lao động làm việc theo từng lĩnh vực, tổng hợp số lao động xuất khẩu lao động, số lao động trong nước, trong tỉnh chuẩn bị giải trình trước kỳ họp HĐND tỉnh vào giữa tháng 6/2022. ...Rà soát và lập danh mục chi tiết dự án 4 về Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững theo Quyết định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng Bảo trợ xã hôi – NCC tổng hợp trình HĐND vào đầu tháng 7/2022. Phòng PCTNXH - BVTE chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo chương trình, kịch bản, duyệt trước cho buổi Diễn đàn vào 21/6 tránh để xảy ra sơ xuất.

Đối với công tác cải cách hành chính: Từ tháng sau giao Văn phòng tổng hợp theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao trong chương trình công tác, việc gửi tin bài theo quy chế quản lý trang thông tin điện tử và thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính để cuối năm xét thi đua khen thưởng. Đơn vị nào thực hiện không nghiêm túc sẽ trừ điểm thi đua.

Giao trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị tập trung bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Sở quán triệt đôn đốc công chức, viên chức tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đã đề ra.

Giao các đồng chí Phó Giám Sở đốc phụ trách lĩnh vực theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị kịp thời báo cáo những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện để đ/c Giám đốc kịp thời nắm bắt xử lý hoặc báo cáo Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh đối với những việc vượt quá thẩm quyền của Sở./.

Tin liên quan

Lai Châu Ban hành kế hoạch chiến lược giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh(23/06/2022 9:03:29 SA)

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Than Uyên(20/06/2022 8:31:04 SA)

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật tỉnh Lai Châu(17/06/2022 3:35:26 CH)

Hội nghị triển khai tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em năm 2022(02/06/2022 2:09:06 CH)

Hội nghị Giao ban đánh giá kết quả công tác lao động - người có công và xã hội tháng 5 và kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở(01/06/2022 3:17:42 CH)

97 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...