Trang chủ Tin tức sự kiện

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Lao động - Người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
(Ngày đăng :28/06/2020 12:00:00 SA)

Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vào ngày 26/6/2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, nhưng còn nhiều khó khăn thách thức như diễn biến bất thường của thời tiết: Mưa đá, giông lốc, lũ ống, lũ quét làm tốc mái nhiều nhà cửa, hư hỏng hoa màu của bà con nhân dân, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh và đặc biệt là các đối tượng là người nghèo, bảo trợ xã hội, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động, kinh doanh tự do,...song tập thể lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát chương trình công tác của Bộ, UBND tỉnh và của Sở tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của năm 2019, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao chính vì vậy qua 6 tháng chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra như: chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp và thường xuyên được 2.970/6.000 người, đạt 49,5 % kế hoạch,(cao hơn so với cùng ký năm 2019 là: 5%). Kịp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ, đến hết ngày 26/6/2020, đã kịp thời hoàn thành việc chi trả cho 152.915 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số kinh phí 120.938,5 triệu đồng. Riêng đối với nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm, hộ kinh doanh cá thể được phê duyệt là: 2.514 đối tượng, kinh phí 2.957,2 triệu đồng; số đã được hỗ trợ: 2.330 đối tượng, kinh phí 2.773,2 triệu đồng. Số người lao động, hộ kinh doanh chưa chi trả: 184 người, tương đương với số tiền: 184 triệu đồng các huyện đang chỉ đạo cấp xã tiếp tục sớm hoàn thành việc chi trả.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở và quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra của cán bộ, công chức, viên chức, Sở không thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, ước cả năm hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

* Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế sau:

Một số nhiệm vụ chỉ tiêu của ngành đạt thấp so với năm 2019 như chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với 91/500 đạt 18,2 % kế hoạch; chỉ tiêu về giải quyết việc làm đạt 38,7 %; xuất khẩu lao động đạt 13,85%).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, tạm ngừng hoạt động dẫn đến giảm lương, cắt giảm lao động. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước bị ngừng trệ vì các doanh nghiệp chưa có nhu cầu tuyển lao động, thị trường lao động nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động lao động các nước vào làm việc, ảnh hưởng đến công tác tư vấn, xuất khẩu lao động chung trên địa bàn toàn tỉnh. Một số huyện triển khai gói hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTCP còn chậm, công tác thông tin báo cáo hàng ngày chưa kịp thời, đầy đủ.

Công tác truyền thông, vận động xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa sâu rộng, tuyên truyền còn ở mức độ hạn chế, chưa có tác động sâu sắc đối với cộng đồng, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trẻ em chưa được triển khai thường xuyên.

Số người nghiện ma túy vẫn có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương, nhất là nghiện ma túy tổng hợp trong nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, đây là một trong những nguyên nhân gây bất ổn về an ninh, trật tự xã hội và gây bức xúc cho người dân, làm cho việc quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn...

Để thực hiện hiệu quả đồng bộ chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Giám đốc Sở đề nghị trưởng phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, phòng chuyên môn, các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Trưởng các phòng chuyên môn, giám đốc các đơn vị chủ động, linh hoạt sáng tạo trong công tác điều hành, nâng cao hiệu quả tham mưu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Chương trình công tác năm 2020 của Sở. Giao Văn phòng Sở phối hợp với phòng - Kế hoạch tài chính theo dõi đôn đốc các phòng triển khai nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã xây dựng; rà soát các nhiệm vụ để điều chỉnh cho phù hợp.

Trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là các nhiệm vụ phát sinh ngoài chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của tỉnh. Kịp thời báo cáo với lãnh đạo Sở những khó khăn vướng mắc để sớm có biện pháp xử lý.

  1. Đối với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Giao phòng Chính sách - Lao động việc làm tiếp tục rà soát, theo dõi, nắm rõ số lao động từ nước ngoài trở về, số lao động ở lại, lao động là người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh. Tiếp tục tham mưu với tỉnh bố trí đủ kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động bị mất việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động không có giao kết hợp đồng làm việc,... gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ chi trả nhóm người lao động đã có quyết định phê duyệt, tiếp tục rà soát thẩm định hồ sơ hỗ trợ, tổng hợp kết quả chi trả và đánh giá tác động triển khai gói hỗ trợ theo Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 sau khi hoàn thành việc hỗ trợ báo cáo UBDN tỉnh, Bộ Lao động – TBXH và Công văn số số 1269/UBND-VX ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hoàn thiện Biên bản thỏa thuận hợp tác cung ứng nguồn nhân lực đối với phía Hàn Quốc để sớm đưa lao động sang làm việc.

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, các doanh nghiệp thực hiện tuyển dụng lao động trên địa bàn tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, tuyển chọn, giới thiệu việc làm đi làm việc trong và ngoài nước.

2.2. Giao phòng Giáo dục nghề nghiệp

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tập trung hướng dẫn công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh các ngành nghề đào tạo; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo trực tuyến,...Đôn đốc chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề, nhất là đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đảm bảo chỉ tiêu đã được tỉnh giao.

Tiếp tục triển khai kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020.

Tổ chức tốt Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ III năm 2020.

2.3. Giao Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công đôn các huyện, thành phố thực hiện đẩy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, công tác cứu trợ, hỗ trợ đột xuất trong mùa mưa lũ...tổng hợp kết quả chi trả hỗ trợ thực tế đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 báo cáo Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 02 - NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các mô hình, dự án về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

2.4. Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội chỉ đạo phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền đưa người đi cai nghiện tự nguyện đảm bảo theo chỉ tiêu giao năm 2020.

2.5. Giao phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em

 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phóng sự, thông điệp, tin, bài, tờ rơi, sách mỏng, panô, sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề...; đặc biệt quan tâm, tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và trẻ em trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; phòng tránh lao động trẻ em; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, tai nạn đuối nước… Quan tâm giải quyết kịp thời tình trạng trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại đặc biệt là xâm hại tình dục, trẻ em tử vong do đuối nước, do tai nạn giao thông...

Tiếp tục triển khai các hoạt động mô hình dự án thuộc chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các huyện do tổ chức Plan International tài trợ. Phát triển mạng lưới kết nối với tổng đài quốc gia 111 về bảo vệ trẻ em.

  1. Đối với nhiệm vụ Cải cách hành chính theo kết quả điều tra xã hội học năm 2019 về sự hài lòng của người dân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở vẫn còn hiện tượng người dân phản ánh TTHC được giải quyết chưa nhanh gọn, còn yêu cầu thêm thành phần hồ sơ, hay trong tiêu chí các chi phí khác có hiện tượng vòi vĩnh thêm chi phí,...vì vậy các phòng chuyên môn trong thời gian tới có trách nhiệm hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; gửi, nhận hồ sơ, kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, tuyệt đối không gây nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân khi đến giao dịch làm việc, không để hồ sơ tồn đọng, chậm được giải quyết, kịp thời xin lỗi tổ chức, công dân khi để hồ sơ bị chễ hẹn; Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; cung cấp kịp thời các tin tức hoạt động để BCĐ kịp thời đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở; rà soát các TTHC, kiên quyết cắt giảm các TTHC nào kéo dài thời hạn giải quyết tạo thuận lợi và tiết kiệm nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần có sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện, phòng đơn vị nào chậm chễ không tuân thủ đúng hướng dẫn của Sở cuối năm kiên quyết không xét thi đua khen thưởng.
  2. Trưởng phòng Lao động - TBXH các huyện chỉ đạo cấp xã đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ đối với nhóm người lao động đã được phê duyệt đồng thời khẩn trương rà soát thẩm định những hồ sơ đã tiếp nhận, mới tiếp nhận để tiếp tục phê duyệt hỗ trợ hoàn thành trong tháng 6/2020 theo chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số số 1269/UBND-VX ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh.

Tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; các chế độ chính sách đối với người có công, trẻ em, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo; công tác cứu trợ, hỗ trợ đột xuất nhất là trong mùa mưa lũ, và trong dịp giáp hạt...

  1. Giao các đồng chí Phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực theo dõi, đôn đốn các phòng, đơn vị triển khai thực hiện theo lĩnh vực phân công phụ trách.
  2. Giao Văn phòng Sở theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, chế độ thông tin báo cáo, việc triển khai nhiệm vụ CCHC của các phòng đơn vị làm căn cứ nhận xét đánh giá cán bộ, công chức cuối năm. Phòng đơn vị nào không thực hiện đúng chỉ đạo để ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ chung của Sở sẽ không xét khen thưởng đối với phòng, đơn vị đó.

Tiếp tục tham mưu tổ chức sắp xếp ổn định tổ chức, bộ máy lãnh đạo các phòng chuyên môn theo Đề án sáp nhập các phòng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Sở để sớm trình UBND tỉnh ban hành làm căn cứ thực hiện.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của GĐ Sở cho 11 cá nhân và 5 tập thể là các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Đ/c Lương Thị Tuyến - PGĐ Sở tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

 

 

Tin liên quan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021(14/01/2021 5:04:54 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác lao động, gười có công và xã hội năm 2021(14/01/2021 9:33:49 CH)

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Học tập quán triệt triển khai Nghị Quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025(31/12/2020 4:28:02 CH)

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2020(11/11/2020 4:24:48 CH)

Hội chợ việc làm lần thứ II năm 2020(06/11/2020 9:59:15 SA)

109 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...