Trang chủ Tin tức sự kiện

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028
(Ngày đăng :28/04/2023 4:48:27 CH)

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-CĐVC ngày 02/6/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 27/04/2023 Công đoàn Cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới và phát triển”. Tại Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2023; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nùng Văn Nim, Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó giám đốc Sở, đồng chí Trần Đỗ Công Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở- PGĐ Sở, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và 58 đại biểu là đoàn viên công đoàn tiêu biểu được bầu từ công đoàn bộ phận.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa IV trình Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Báo cáo nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở và Công đoàn viên chức tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Công đoàn cơ sở (CĐCS), đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 cơ bản đạt kế hoạch đề ra; trong đó có một số kết quả nổi bật đáng chú ý:

Tham gia với chính quyền thực hiện vệ đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đoàn viên và người lao động; hàng năm, quan tâm tạo điều kiện cho CCVC LĐ thu nhập tăng thêm từ 1,8 đến 3,25 triệu đồng, hỗ trợ CCVCNLĐ các dịp lễ tết từ 2 đến 5 trăm nghìn đồng.

Thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên thông qua các hoạt động “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, quỹ “Xã hội công đoàn”; phối hợp với chính quyền triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi (1/6), tết trung thu. Có 15 lượt đoàn viên, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và 06 con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi được công đoàn các cấp hỗ trợ số tiền trên 15 triệu đồng. Kịp thời thăm hỏi động viên 430 lượt CCVCNLĐ ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền: 91,8 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, CCVCNLĐ, 100% đoàn viên, CCVCNLĐ tham gia học tập nghị quyết và nắm chắc các chủ trương, chính sách, các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, chính quyền và công đoàn các cấp. Công tác quản lý đoàn viên đi, đến, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 06 đoàn viên; chuyển sinh hoạt cho 44 đoàn viên (do chuyển công tác, sáp nhập đơn vị). Chủ động củng cố, kiện toàn Ban chấp hành; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho ủy viên BCH công đoàn các cấp; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học phù hợp với tình hình thực tế của công đoàn; xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc toàn khóa, quy chế phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; hằng năm xây dựng chương trình làm việc và phối hợp với Bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, đánh giá kết quả xếp loại đoàn viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, trên 99% đoàn viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, CĐBP, CĐCS đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng Đảng, thông qua việc tham gia, góp ý, xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Quan tâm, giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, 10 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, CCVCNLĐ trong toàn ngành đã tích cực nghiên cứu, đề xuất 62 sáng kiến với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và của tỉnh, cụ thể: Triển khai đào tạo nghề cho 44.377/40.000 lao động, đạt 110,9% so với kế hoạch giao; giải quyết việc làm mới cho 47.635 lao động, đạt 126,7% kế hoạch, trong đó đưa được 673 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,7%. Tổ chức cai nghiện cho 1.497/1420 lượt người, đạt 105% kế hoạch giao. Duy trì 33 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Triển khai, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tham mưu thực hiện tốt công tác an toàn, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giải quyết đúng, đủ chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; hướng dẫn triển khai kịp thời chế độ trợ giúp xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới. Qua phong trào thi đua yêu nước, đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động TBXH, UBND tỉnh, Giám đốc Sở và Công đoàn các cấp khen thưởng.

Ban Nữ công thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho nữ đoàn viên, nữ CCVCNLĐ. Thường xuyên tuyên truyền vận động chị em tích cực học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Công đoàn các cấp; hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động. Quan tâm, tạo điều kiện cho chị em tham gia đào tạo, bồi dưỡng, phát triển; bảo đảm các quyền lợi về đời sống vật chất, tinh thần cho chị em theo quy định của pháp luật trong nhiệm kỳ cử 11 chị tham gia đào tạo, bồi dưỡng; 06 chị là trưởng, phó phòng và tương đương; có 02 chị tham gia BCH Đảng ủy, 01 chị giữ cương vị lãnh đạo Sở. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên: nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên cho trên 100 lượt chị em...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn 03 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội khóa IV đề ra chưa đạt:

Hằng năm giới thiệu từ 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) 100% cán bộ đoàn viên không mắc các tệ nạn xã hội; (3) Hằng năm phấn đấu 100% gia đình cán bộ, CCVC đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”. 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “cơ quan, đơn vị văn hoá”.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân chưa thường xuyên.

Phong trào văn hóa thể thao chưa thường xuyên, sâu, rộng, chưa thu hút được đông đoàn viên tham gia.

- Nguyên nhân khách quan: do Trường Trung cấp nghề sáp nhập vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, đã ảnh hưởng đến nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng bồi dưỡng, kết nạp. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa thường xuyên.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tư tưởng đoàn viên của một số CĐBP đôi khi chưa kịp thời, nên vẫn còn tình trạng đoàn viên vi phạm pháp luật.

Các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn chủ yếu kiêm nhiệm, phần lớn đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan, bận công việc chuyên môn nên thời gian dành cho hoạt động Công đoàn chưa thỏa đáng.

Do đoàn viên không có khu tập luyện thể thao, phải phân chia ca trực; đa số đoàn viên ở độ tuổi trung niên, một số đoàn viên đang nuôi con nhỏ nên ngại tập luyện và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao của công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nùng Văn Nim - Phó Bí thư Đảng ủy Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định, việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện có sự điều chỉnh linh hoạt, đáp ứng yêu cầu, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động được tăng cường, đổi mới cả về hình thức và nội dung. Các phong trào thi đua do cơ quan và các cấp công đoàn phát động được đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội CĐCS đã đề ra; công tác quản lý đoàn viên, công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính được tăng cường. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan trong sạch, vững mạnh được tập trung thực hiện góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động khó khăn nhân các dịp lễ, tết, những lúc ốm đau, hiếu, hỉ.... cũng được chỉ đạo thực hiện rất tốt.

Đ/c Nùng Văn Nim- Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tuy nhiên các đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2023. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đồng chí giao Ban chấp hành Công đoàn khóa mới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Công đoàn các cấp đến đoàn viên.
 2. Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, đưa ra nhiều nội dung phong phú và đa dạng.
 3. Tăng cường, đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, chủ động nắm bắt diễn biến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời uốn nắn, xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có).
 4. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động...”.
 5. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đoàn viên trong xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 6. Thực hiện tốt công tác bầu cử Ban chấp hành khóa mới và Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

  Tại đại hội các đại biểu đã tích cực thảo luận trong đó tập trung bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên công đoàn; Chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhiệm kỳ 2017-2023,...

   

   

 7. đ/c Nguyễn Thị Thủy - PGĐ Sở Phát biểu tham gia với Đại hội

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí, đồng chí Trần Văn Hùng được bầu giữ chức chủ tịch; bầu 06 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.
 8. Chia tay BCH khóa cũ:
 9. Văn nghệ chào mừng ĐH 

Tin liên quan

Trao tặng quà và chiếu phim tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh(24/09/2023 9:35:08 CH)

100 trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được nhận quà nhân dịp tết Trung thu năm 2023(24/09/2023 9:22:49 CH)

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Lai Châu năm 2023 tặng 40.000.000 đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.(22/09/2023 2:41:41 CH)

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/08/2023 8:42:22 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ cùng các đồng chí lãnh đạo viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh(27/07/2023 9:28:02 SA)

113 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...