Trang chủ Giới thiệu chung

DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ
(Ngày đăng :06/10/2014 9:41:55 SA)

Đang cập nhật.

ĐỊA CHỈ HÒM THƯ CÔNG VỤ CBCC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
Sở Lao động Thương binh và Xã hội soldtbxh@laichau.gov.vn
Đèo Văn Thương thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nùng Văn Nim nimnv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Trần Đỗ Công congtd.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị thủy thuynt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Văn phòng Sở vp.soldtbxh@laichau.gov.vn
Trần Văn Hùng hungtv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Lưu Thị Nga ngalt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Hồ Tuấn Long longht.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Nghiệp nghiepnt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Quyền quyennt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Hoàng Thị Thu Hoài hoaihtt.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Như Quỳnh quynhnn.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Thị Hằng

hangnt.soldtbxh@laichau.gov.vn

Phòng Bảo trợ xã hội - NCC

pbtxh.soldtbxh@laichau.gov.vn

Nguyễn Quang Xuân xuannq.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Duy Đoàn

doannd.soldtbxh@laichau.gov.vn

Hoàng Tiến Lợi loiht.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Xuân Quyết qnx.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Lò Thị Hương huonglt. soldtbxh@laichau.gov.vn 
Phòng Quản lý Lao động - Giáo dục nghề nghiệp

pcsld.soldtbxh@laichau.gov.vn

pdn.soldtbxh@laichau.gov.vn 

Phùng Thanh Hùng hungpt.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Phạm Thị Thu Hiền hienptt.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Ngô Văn Lâm lamnv.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Thị Huyền huyennt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Vũ Văn Ổn onvv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Bùi Đức Hảo haobd.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Thanh tra ptt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phạm Văn Hảo haopv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Lê Xuân Huy huylx.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Phạm Thị Hồng Hạnh hanhpth.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Phòng Chống tệ nạn xã hội - Bảo vệ trẻ em

pcsbvte.soldtbxh@laichau.gov.vn

pctnxh.soldtbxh@laichau.gov.vn 

Lê Thị Thanh Thủy thuyltt.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Thị Thanh Hải haintt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Tạ Duy Anh anhtd.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Bùi Thị Xoa xoabt.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Nguyễn Thị Nam namnt.soldtbxh@laichau.gov.vn 
Phạm Hoàng Yến

yenph.soldtbxh@laichau.gov.vn 

   
Lê Mai Hương hlm.soldtbxh@laichau.gov.vn  
Nguyễn Thị Hương hnt.soldtbxh@laichau.gov.vn   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHÀNH (03/11/2015 3:45:44 CH)

DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ(06/10/2014 9:41:55 SA)

108 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...