Trang chủ Giới thiệu chung

DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ
(Ngày đăng :06/10/2014 9:41:55 SA)

Đang cập nhật.

ĐỊA CHỈ HÒM THƯ CÔNG VỤ CBCC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
Sở Lao động Thương binh và Xã hội soldtbxh@laichau.gov.vn
Đèo Văn Thương thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nùng Văn Nim nimnv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Trần Đỗ Công congtd.soldtbxh@laichau.gov.vn
Lương Thị Tuyến tuyenlt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Văn phòng Sở vp.soldtbxh@laichau.gov.vn
Trần Văn Hùng hungtv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Lưu Thị Nga ngalt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Hồ Tuấn Long longht.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Nghiệp nghiepnt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Quyền quyennt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Kế hoạch Tài chính pkhtc.soldtbxh@laichau.gov.vn
Lê Thị Thanh Thủy thuyltt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Hoàng Thị Thu Hoài hoaihtt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Như Quỳnh quynhnn.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phạm Hoàng Yến yenph.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Bảo trợ xã hội - NCC pbtxh.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Quang Xuân xuannq.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phạm Thị Thu Hiền hienptt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Duy Đoàn doannd.soldtbxh@laichau.gov.vn
Lê Xuân Huy huylx.soldtbxh@laichau.gov.vn
Hoàng Tiến Lợi loiht.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Chính sách Lao động Việc làm pcsld.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phùng Thanh Hùng hungpt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền huyennt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Vũ Văn Ổn onvv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Bùi Đức Hảo haobd.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Thanh tra ptt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phạm Văn Hảo haopv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thành Dương duongnt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phạm Thị Hồng Hạnh hanhpth.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Chăm sóc Bảo vệ trẻ em pcsbvte.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hải hainn.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Hải haintt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Bùi Thị Xoa xoabt.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Dạy nghề pdn.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Tích tichnv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Hiếu hieunv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Ngô Văn Lâm lamnv.soldtbxh@laichau.gov.vn
Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội pctnxh.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Kế Sanh sanhnk.soldtbxh@laichau.gov.vn
Tạ Duy Anh anhtd.soldtbxh@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Nam namnt.soldtbxh@laichau.gov.vn

Tin liên quan

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHÀNH (03/11/2015 3:45:44 CH)

DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ(06/10/2014 9:41:55 SA)

152 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...