Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 230/SLĐTBXH-DN V/v báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội 49 13/03/2019
2 số 222/SLĐTBXH-KHTC V/v nộp báo cáo quyết toán năm 2018 26 11/03/2019
3 số 223/SLĐTBXH-VP V/v làm thủ tục xét tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ lai châu 33 11/03/2019
4 số 174/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 36 27/02/2019
5 Số 159/SLĐTBXH-DN Về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2019 29 22/02/2019
6 Số 512/SLĐTBXH-BTXH Về xin ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 34 21/02/2019
7 Số 143/SLĐTBXH-KHTC Về triền khai thi hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 25 18/02/2019
8 Số 165/UBND-TH Về hoàn thiện hồ sơ phê duyệt công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 18 15/02/2019
9 Số 137/SLĐTBXH-KHTC về thực hiện dự toán kinh phí sửa chữa,bào trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên năm 2019 20 15/02/2019
10 Số 120/SLĐTBXH-VP Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 33 31/01/2019
11 Số 119/SLĐTBXH-VP Về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 59 31/01/2019
12 Số 101/SLĐTBXH Về bố trí trực trong dịp Tét Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 41 25/01/2019
13 Số 101/SLĐTBXH Về bố trí trực trong dịp Tét Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 7 25/01/2019
14 Số 96/SLĐTBXH-VP Về nghỉ Tết, tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 36 24/01/2019
15 Số 79/SLĐTBXH-BTXH Về cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 48 18/01/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...