Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 394/SLĐTBXH-VP V/v triển khai kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 05/3/2019 30 18/04/2019
2 số 311/SLĐTBXH-VP V/v triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2019 51 11/04/2019
3 số 364/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2019, tầm nhìn đến năm 2030 49 08/04/2019
4 số 363/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 31 08/04/2019
5 số 1279/KH-SLĐTBXH kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Lao động - TBXH 32 04/04/2019
6 số 345/GM-SLĐTBXH Giấy mời dự hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại 36 04/04/2019
7 số 328/SLĐTBXH-VP V/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lyạn 2016-2021 30 01/04/2019
8 số 329/SLĐTBXH-VP V/v đăng kí học lớp QLNN nghạch chuyên viên và lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 28 01/04/2019
9 số 309/SLĐTBXH-VP V/v triển khai một số nhiệm vụ sau cuộc họp giao ban ngày 27/3/2019 10 28/03/2019
10 số 288/GM-SLĐTBXH Giấy mời dự hội nghị đánh giá kết quả công tác lao động - NCC và xã hội quý I 25 26/03/2019
11 số 256/STC-GCS V/v tham gia vào hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 36 20/03/2019
12 số 264/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện thông tư số 133/2018/TT-BTCcuar Bộ tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước 28 20/03/2019
13 số 265/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện quyết định UBND tỉnh, công văn của Sở Tài chính 49 20/03/2019
14 số 293/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 50 18/03/2019
15 số 268/KH-UBND kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 25 18/03/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...