Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 363/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 26 08/04/2019
2 số 1279/KH-SLĐTBXH kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Lao động - TBXH 25 04/04/2019
3 số 345/GM-SLĐTBXH Giấy mời dự hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại 33 04/04/2019
4 số 328/SLĐTBXH-VP V/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lyạn 2016-2021 27 01/04/2019
5 số 329/SLĐTBXH-VP V/v đăng kí học lớp QLNN nghạch chuyên viên và lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 22 01/04/2019
6 số 309/SLĐTBXH-VP V/v triển khai một số nhiệm vụ sau cuộc họp giao ban ngày 27/3/2019 10 28/03/2019
7 số 288/GM-SLĐTBXH Giấy mời dự hội nghị đánh giá kết quả công tác lao động - NCC và xã hội quý I 20 26/03/2019
8 số 256/STC-GCS V/v tham gia vào hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 36 20/03/2019
9 số 264/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện thông tư số 133/2018/TT-BTCcuar Bộ tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước 24 20/03/2019
10 số 265/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện quyết định UBND tỉnh, công văn của Sở Tài chính 44 20/03/2019
11 số 293/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 47 18/03/2019
12 số 268/KH-UBND kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 19 18/03/2019
13 số 01/HĐBTQ V/v phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2019 14 18/03/2019
14 số 238/SLĐTBXH-VP V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ 79 14/03/2019
15 số 238/SLĐTBXH-VP V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ 23 14/03/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...