Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 931/STC Về rà soát, đánh giá việc triển khai phí, lệ phí 82 17/06/2019
2 668/SLĐTBXH-VP ngày 17/6/2019 Về việc triển khai Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ 87 17/06/2019
3 chương trình công tác tháng 6 năm 2019 51 05/06/2019
4 số 713/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em 47 06/05/2019
5 số 479/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT V/v triển khai thực hiện quyết định số 17/2019/QĐ-TTg 73 02/05/2019
6 Số 459/BCHQS-TV Về việc triệu tập cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện tự vệ năm 2019 19 26/04/2019
7 Số 459/BCHQS-TV Về việc triệu tập cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện tự vệ năm 2019 17 26/04/2019
8 Số 461/SLĐTBXH-VP Về triển khai kế hoạch số 480/KH-UBND 53 26/04/2019
9 Số 449/SLĐTBXH-VP Về nghỉ lễ, tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 72 25/04/2019
10 số 456/SLĐTBXH-VP Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai châu lần thứ V và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020-2025 31 25/04/2019
11 số 442/SLĐTBXH-CSLĐVL V/v thông bóa kì thi tiếng hàn và tổ chức đăng kí thi tiếng hàn năm 2019theo chương trình EPS 59 24/04/2019
12 số 434/SLĐTBXH-VP V/v rà soát xe ô tô hiện có và đề xuất trang bị xe ô tô chuyên dùng 52 23/04/2019
13 số 310/SLĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 48 18/04/2019
14 số 312/SLĐTBXH-VP V/v hướng dẫn duy trì cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 19 18/04/2019
15 số 101/KH-SLĐTBXH Kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 28 18/04/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...