Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 713/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em 39 06/05/2019
2 số 479/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT V/v triển khai thực hiện quyết định số 17/2019/QĐ-TTg 71 02/05/2019
3 Số 459/BCHQS-TV Về việc triệu tập cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện tự vệ năm 2019 18 26/04/2019
4 Số 459/BCHQS-TV Về việc triệu tập cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện tự vệ năm 2019 11 26/04/2019
5 Số 461/SLĐTBXH-VP Về triển khai kế hoạch số 480/KH-UBND 42 26/04/2019
6 Số 449/SLĐTBXH-VP Về nghỉ lễ, tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 54 25/04/2019
7 số 456/SLĐTBXH-VP Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai châu lần thứ V và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020-2025 23 25/04/2019
8 số 442/SLĐTBXH-CSLĐVL V/v thông bóa kì thi tiếng hàn và tổ chức đăng kí thi tiếng hàn năm 2019theo chương trình EPS 46 24/04/2019
9 số 434/SLĐTBXH-VP V/v rà soát xe ô tô hiện có và đề xuất trang bị xe ô tô chuyên dùng 46 23/04/2019
10 số 310/SLĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 43 18/04/2019
11 số 312/SLĐTBXH-VP V/v hướng dẫn duy trì cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 15 18/04/2019
12 số 101/KH-SLĐTBXH Kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 23 18/04/2019
13 số 394/SLĐTBXH-VP V/v triển khai kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 05/3/2019 27 18/04/2019
14 số 311/SLĐTBXH-VP V/v triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2019 43 11/04/2019
15 số 364/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2019, tầm nhìn đến năm 2030 42 08/04/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...