Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 36-CV/ĐU V/v dự kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỉ niệm 50 năm ngày mất của người 22 28/08/2019
2 TL Họp giao ban t8 TL Họp Giao ban t8/2019 27 14/08/2019
3 Công văn số 849/SLĐTBXH-KHTC ngày 24/5/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính -ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kếhoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 33 24/07/2019
4 số 1314/MTTQ-BTT V/v vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019 30 18/07/2019
5 765/GM-SLDDTBXH ngay 9/7/2019 Giay moi Du Hoi nghi Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019Giay 43 09/07/2019
6 số 1030/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2019-2020 34 04/07/2019
7 số 1132/KH-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xxa hội đến năm 2020 27 04/07/2019
8 số 1196/KH-UBND kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 21 02/07/2019
9 số 1195/KH-UBND kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019 19 02/07/2019
10 số 1201/UBND-VX V/v tổ chức các hoạt động kỉ niệm 72 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2019) 14 01/07/2019
11 chương trình công tác tháng 7 năm 2019 15 28/06/2019
12 Đề Cương + Biểu mẫu BC Nghị quyết TW 5 khóa XI Đề Cương + Biểu mẫu BC Nghị quyết TW 5 khóa XI 57 18/06/2019
13 Số 931/STC Về rà soát, đánh giá việc triển khai phí, lệ phí 73 17/06/2019
14 668/SLĐTBXH-VP ngày 17/6/2019 Về việc triển khai Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ 65 17/06/2019
15 chương trình công tác tháng 6 năm 2019 42 05/06/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...