Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 289/SLĐTBXH-VP Thực hiện khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI 23 30/03/2020
2 Số 07/CĐCS Vận động ủng hộ Covid - 19 12 30/03/2020
3 381/SLĐTBXH-VP Triển khai công văn số 583, 610/UBND-VX của UBND tỉnh 19 26/03/2020
4 311/KH-SLĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 16 11/03/2020
5 01/HĐBTQ V/v phát động quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai châu năm 2020 19 24/02/2020
6 187/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 185 06/02/2020
7 Số 08/UBND-VX ngày 03/01/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37/201/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy 5 03/01/2020
8 số 63-CV/ĐU V/v tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 463 26/12/2019
9 số 64-TB/ĐU Thông báo triệu tập đảng viên dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng 316 26/12/2019
10 tài liệu tổng kết đảng 19 26/12/2019
11 số 58-CV/ĐU V/v bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019 95 16/12/2019
12 số 1476/TB Thông báo kết quả đánh giá phân xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; phân xếp loại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 691 10/12/2019
13 số 50-CV/ĐU triển khai hướng dẫn công tác nhân sự đại h ội các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020-2022 53 04/12/2019
14 Hướng dẫn số 1450/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2019 134 02/12/2019
15 số 49-HD/ĐU HD tổng kết công tác xây dựng đảng kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 31 29/11/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...