Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 26-CV/ĐU V/v triển khai nội dung tuyên truyền 16 31/08/2020
2 Số 1138/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 3 20/08/2020
3 Số 668/QĐ-SLĐTBXH Về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bổ sung, bãi bỏ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 15 20/08/2020
4 Số 669/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 15 20/08/2020
5 Số 65/GM-UBND ngày 14/7/2020 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Lao động - TBXH 24 15/07/2020
6 Số 814/KH-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Lao động - Người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 32 19/06/2020
7 54-CV/ĐU V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản 6 10/06/2020
8 38-TB Thông báo triệu tập đảng viên dự đại hội đảng bộ sở 31 05/06/2020
9 563/HDLN Hướng dẫn liên nghành tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp 14 06/05/2020
10 837/UBND-VX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 12 28/04/2020
11 837/UBND-VX ngày 28/4/2020 Hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 41 28/04/2020
12 Số 426/SLĐTBXH - VP ngày 6/4/2020 V/v triển khai Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 3/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 52 06/04/2020
13 410/SLĐTBXH-VP Lãnh đạo, CC trực cơ quan theo công văn số 645/UBND-THH ngày 31/3/2020 13 01/04/2020
14 400/SLĐTBXH-VP Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 18 31/03/2020
15 Số 394/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 35 30/03/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...