Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 311/KH-SLĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 14 11/03/2020
2 01/HĐBTQ V/v phát động quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai châu năm 2020 13 24/02/2020
3 187/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 181 06/02/2020
4 Số 08/UBND-VX ngày 03/01/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37/201/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy 4 03/01/2020
5 số 63-CV/ĐU V/v tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 404 26/12/2019
6 số 64-TB/ĐU Thông báo triệu tập đảng viên dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng 235 26/12/2019
7 tài liệu tổng kết đảng 19 26/12/2019
8 số 58-CV/ĐU V/v bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019 74 16/12/2019
9 số 1476/TB Thông báo kết quả đánh giá phân xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; phân xếp loại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 630 10/12/2019
10 số 50-CV/ĐU triển khai hướng dẫn công tác nhân sự đại h ội các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020-2022 53 04/12/2019
11 Hướng dẫn số 1450/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2019 125 02/12/2019
12 số 49-HD/ĐU HD tổng kết công tác xây dựng đảng kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 31 29/11/2019
13 Công văn số 1289/SLĐTBXH ngày 31/10/2019 Biểu tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo kèm theo Công văn số 1289/SLĐTBXH ngày 31/10/2019 16 31/10/2019
14 số 1993/UBND-VX V/v giao nhiệm vụ tuyên truyền đăng tải thư trung thu 33 11/09/2019
15 Danh sách trự lãnh đạo dịp nghỉ lễ 2/9/2019 21 30/08/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...