Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 1204/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn Kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo và đánh giá công chức, viên chức năm 2015 65
2 Hướng dẫn số 1204/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo và đánh giá công chức viên chức năm 2015 411
3 Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH Kế hoạch + Tài liệu Hội nghị tổng kết trực tuyến ngày 14h00' ngày 22.01.2016 21
4 Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 22.01.2016 Kế hoạch + Tài liệu Hội nghị trực tuyến 14h00' ngày 22.01.2016 20
5 Tài liệu hội nghị Kế hoạch + tài liệu hội nghị trực tuyến 14h00' ngày 22/01/2016 30
6 Tài liệu Tài liệu hội nghị 26
7 Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Lao động - TBHX 90
8 Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Lao động - TBHX 53
9 Giấy mời số 02 + Cv tham luận Giấy mời + TL tổng kết công tác Đảng ngày 25.01.2016 51
10 Thông báo số 242/TT-TB Thông báo Công bố QĐ thanh tra 42
11 Tài liệu tham khảo xây dựng Kế hoạch NQ Đại hội XII 17
12 Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 Quyết định công bố TTHC ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TBXH 10
13 Số 57/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 Kiện toàn BCĐ Cấp tỉnh thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 21
14 TL giao ban t8 TL Gao ban t8/2019 5
15 chương trình công tác tháng 7 năm 2019 2

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...