Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Tài liệu hội nghị Kế hoạch + tài liệu hội nghị trực tuyến 14h00' ngày 22/01/2016 30
2 Tài liệu Tài liệu hội nghị 26
3 Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Lao động - TBHX 71
4 Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Lao động - TBHX 53
5 Giấy mời số 02 + Cv tham luận Giấy mời + TL tổng kết công tác Đảng ngày 25.01.2016 45
6 Thông báo số 242/TT-TB Thông báo Công bố QĐ thanh tra 37
7 Tài liệu tham khảo xây dựng Kế hoạch NQ Đại hội XII 17
8 Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 Quyết định công bố TTHC ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TBXH 10
9 Số 57/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 Kiện toàn BCĐ Cấp tỉnh thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 19
10 TL giao ban t8 TL Gao ban t8/2019 5
11 chương trình công tác tháng 7 năm 2019 2
12 53-CV/ĐU V/v quán triệt triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng 4
13 14-Cv/ĐU V/v triển khai thực hiện tổ chức sinh hoạt chi bộ 9
14 29-CV/ĐB V/v triển khai thực hiện kết luận số 173 của Ban bí thư 1
15 tài liệu họp sơ kết 6 tháng 2

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...