Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 669/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 8 20/08/2020
2 Số 65/GM-UBND ngày 14/7/2020 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Lao động - TBXH 13 15/07/2020
3 Số 814/KH-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Lao động - Người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 27 19/06/2020
4 54-CV/ĐU V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản 5 10/06/2020
5 38-TB Thông báo triệu tập đảng viên dự đại hội đảng bộ sở 29 05/06/2020
6 563/HDLN Hướng dẫn liên nghành tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp 11 06/05/2020
7 837/UBND-VX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 11 28/04/2020
8 837/UBND-VX ngày 28/4/2020 Hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 38 28/04/2020
9 Số 426/SLĐTBXH - VP ngày 6/4/2020 V/v triển khai Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 3/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 47 06/04/2020
10 410/SLĐTBXH-VP Lãnh đạo, CC trực cơ quan theo công văn số 645/UBND-THH ngày 31/3/2020 9 01/04/2020
11 400/SLĐTBXH-VP Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 16 31/03/2020
12 Số 394/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 32 30/03/2020
13 289/SLĐTBXH-VP Thực hiện khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI 11 30/03/2020
14 Số 07/CĐCS Vận động ủng hộ Covid - 19 7 30/03/2020
15 381/SLĐTBXH-VP Triển khai công văn số 583, 610/UBND-VX của UBND tỉnh 15 26/03/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...