Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 51-GM/ĐU Giấy mời dự kiểm điểm BCH đảng bộ Sở lao động 689 08/12/2020
2 1572/TB-SLĐTBXH Thông áo giới thieuj chức danh, chữ kí giám đốc sở 14 04/12/2020
3 1572/TB-SLĐTBXH Thông áo giới thieuj chức danh, chữ kí giám đốc sở 15 04/12/2020
4 47-HD/ĐU HD tổng kết công tác xây dựng đảng kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020 29 26/11/2020
5 42-KH/ĐU Triển khai đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng giai đoạn 2021-2025 14 23/10/2020
6 33-BC/ĐU BC kết quả công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 42 28/09/2020
7 34-KH/ĐU KH thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ khối các cơ quan 32 28/09/2020
8 1054/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua " Lai Châu chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau" 26 24/09/2020
9 30/HD-TĐKT HD khen thưởng tổ kết phong trào thi đua chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau 13 24/09/2020
10 32-GM/ĐU giấy mời dự tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu 25 24/09/2020
11 Số 1213/KH-SLĐTBXH Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 23 17/09/2020
12 30-CV/ĐU triển khai nội dung tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày xô viết nghệ tĩnh 10 11/09/2020
13 31-KH/ĐU kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ khối các cơ quan và DN 27 11/09/2020
14 Số 717/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 40 01/09/2020
15 Số 718/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra Công tác cải cách hành chính tại phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở 15 01/09/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...