Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 1513/KH-UBND ngày 11/8/2016 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 18 11/08/2016
2 Công văn số 802/SLĐTBXH-CSVL ngày 04/8/2016 Hướng dẫn triển khai các văn bản mới về chính sách an toàn vệ sinh lao động 30 04/08/2016
3 số 801/SLĐTBXH-VP ngày 04/8/2016 về việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và các năm tiếp theo 71 04/08/2016
4 số 796/ĐL-SLĐTBXH ngày 03/8/2016 điều lệ giải cầu lông nghành lao động-TBXH 77 03/08/2016
5 số 798/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 03/8/2016 v/v thông báo địa điểm tiếp nhận đăng kí dự thi tiếng hàn 20 03/08/2016
6 số 797/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 03/8/2016 v/v thông báo kì thi tiếng hàn theo chương trình EPS lần thứ 11 10 03/08/2016
7 293/QĐ-VPUBND ngày 03/8/2016 quyết định phân công nhiệm vụ chuyên viên giúp việc giúp chủ tịch và các phó chủ tịch 89 03/08/2016
8 số 184/TB-PTTH ngày 02/8/2016 thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo đài phát thanh truyền hình 213 02/08/2016
9 số 927/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 thay đổi nhân sự tham gia ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian hàng giả 36 28/07/2016
10 51-TB/VPTU ngày 28/7/2016 thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy 122 28/07/2016
11 Giấy mời số 748/GM -SLĐTBXH ngày 28/7/2016 Giấy mời + TL họp giao ban đánh giá kết quả công tác Lao động - NCC và xã hội t7... 32 28/07/2016
12 Quyết định sô 831/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/7/2016 Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 49 27/07/2016
13 số 740/TTr - LĐTBXH ngày 26/7/2016 về việc tham gia ý kiến dự thảo điều lệ giải cầu lông nghành lao động 64 26/07/2016
14 Thông báo số 2772/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/7/2016 Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS 12 25/07/2016
15 tài liệu xây dựng kế hoạch NQ Đại hội XII 43 21/07/2016

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...