Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 798/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 03/8/2016 v/v thông báo địa điểm tiếp nhận đăng kí dự thi tiếng hàn 18 03/08/2016
2 số 797/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 03/8/2016 v/v thông báo kì thi tiếng hàn theo chương trình EPS lần thứ 11 10 03/08/2016
3 293/QĐ-VPUBND ngày 03/8/2016 quyết định phân công nhiệm vụ chuyên viên giúp việc giúp chủ tịch và các phó chủ tịch 81 03/08/2016
4 số 184/TB-PTTH ngày 02/8/2016 thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo đài phát thanh truyền hình 207 02/08/2016
5 số 927/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 thay đổi nhân sự tham gia ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian hàng giả 31 28/07/2016
6 51-TB/VPTU ngày 28/7/2016 thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy 112 28/07/2016
7 Giấy mời số 748/GM -SLĐTBXH ngày 28/7/2016 Giấy mời + TL họp giao ban đánh giá kết quả công tác Lao động - NCC và xã hội t7... 31 28/07/2016
8 Quyết định sô 831/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/7/2016 Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 41 27/07/2016
9 số 740/TTr - LĐTBXH ngày 26/7/2016 về việc tham gia ý kiến dự thảo điều lệ giải cầu lông nghành lao động 57 26/07/2016
10 Thông báo số 2772/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/7/2016 Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS 12 25/07/2016
11 tài liệu xây dựng kế hoạch NQ Đại hội XII 41 21/07/2016
12 36-KH/ ĐU, ngày 21/7/2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII 59 21/07/2016
13 Số 123/ VP - HC, ngày 20/7/2016 Về việc tổ chức viếng nghĩa trang 28 21/07/2016
14 số 717/SLĐTBXH - VP ngày 20/7/2016 về việc mô tả công việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm 340 20/07/2016
15 số 718/SLĐTBXH-VP ngày 20/7/2016 xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 2017 81 20/07/2016

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...