Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 79/KH-UBND ngày 16/01/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017 168 16/01/2017
2 Số 30/TB-SLĐTBXH Thông báo điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH 73 11/01/2017
3 Số 05/GM/UBND ngày 10/01/2017 Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc Bộ Lao động - TBXH sáng ngày 13/01/2017 37 10/01/2017
4 Số 19/GM-SLĐTBXH ngày 10/01/2017 Giấy mời dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác lao động-người có công và xã hội năm 2017 88 10/01/2017
5 Số 2653/UBND -TM ngày 30/12/2016 V/v Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương v/v tổ chức Tế năm 2016 40 10/01/2017
6 số 22/SLĐTBXH ngày 10/01/2017 Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 44 10/01/2017
7 Số 23/SLĐTBXH ngày 10/01/2017 Về việc tham dự Hội nghị "Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" 40 10/01/2017
8 cv 12 ngay 04/01/2017 tham gia y kien vao tai lieu hoi nghi can bo, cong chuc lao dong văn phòng Sở 44 04/01/2017
9 cv01 ngay 03/01/2017 thong bao trieu tap dang vien, coong chuc vien chuc du hoi nghi 52 03/01/2017
10 SO 02CV DU ngay 03/01/2017 tham luan tai hoi nghi tong ket cong tac xay dug dang 58 03/01/2017
11 Số 04/SLĐTBXH -VP ngày 03/01/2016 Bổ sung BC tổng kết công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016 41 03/01/2017
12 số 1403/KH-SLĐTBXH ngày 30/12/2016 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2017 45 30/12/2016
13 cv 1397 ngày 30/12/2016 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngan sach 2016 49 30/12/2016
14 1088 ngay 28/12/2016 huong dan xu ly ngan sach 12 29/12/2016
15 QĐ 1634 ngày 27/12/2016 QĐ công nhận danh hiệu thi đua năm 2016 77 27/12/2016

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...