Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 47-HD/ĐU HD tổng kết công tác xây dựng đảng kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020 28 26/11/2020
2 42-KH/ĐU Triển khai đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng giai đoạn 2021-2025 7 23/10/2020
3 33-BC/ĐU BC kết quả công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 33 28/09/2020
4 34-KH/ĐU KH thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ khối các cơ quan 26 28/09/2020
5 1054/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua " Lai Châu chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau" 22 24/09/2020
6 30/HD-TĐKT HD khen thưởng tổ kết phong trào thi đua chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau 9 24/09/2020
7 32-GM/ĐU giấy mời dự tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu 22 24/09/2020
8 Số 1213/KH-SLĐTBXH Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17 17/09/2020
9 30-CV/ĐU triển khai nội dung tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày xô viết nghệ tĩnh 9 11/09/2020
10 31-KH/ĐU kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ khối các cơ quan và DN 21 11/09/2020
11 Số 717/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 30 01/09/2020
12 Số 718/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra Công tác cải cách hành chính tại phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở 10 01/09/2020
13 26-CV/ĐU V/v triển khai nội dung tuyên truyền 13 31/08/2020
14 Số 1138/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 2 20/08/2020
15 Số 668/QĐ-SLĐTBXH Về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bổ sung, bãi bỏ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 11 20/08/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...