Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 304/SLĐTBXH-VP V/v kê khai thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập 39 22/03/2021
2 81-CV/ĐU Về việc cam kết, tu dương rèn luyện phấn đấu năm 2021 26 10/03/2021
3 79-CV/ĐU V/v định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3 năm 2021 12 01/03/2021
4 77-KH/ĐU KH tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết 01 30 24/02/2021
5 78-CV/ĐU đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV 7 24/02/2021
6 Số 188/SLĐBXH-VP CV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 13 23/02/2021
7 76-CV/ĐU V/v tổ chức sinh hoạt chi bộ 27 23/02/2021
8 68-CV/ĐU Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 17 20/01/2021
9 64-TB/ĐU Thông báo triệu tập đảng viên dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 41 30/12/2020
10 62-CV/ĐU V/v tham luận tại hội nghị tổng kết coong tác xây dựng đảng năm 2020 41 28/12/2020
11 60-KH/ĐU kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kì 2020-2025 26 22/12/2020
12 58-CV/ĐU kê khai bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2020 62 17/12/2020
13 51-GM/ĐU Giấy mời dự kiểm điểm BCH đảng bộ Sở lao động 437 08/12/2020
14 1572/TB-SLĐTBXH Thông áo giới thieuj chức danh, chữ kí giám đốc sở 14 04/12/2020
15 1572/TB-SLĐTBXH Thông áo giới thieuj chức danh, chữ kí giám đốc sở 12 04/12/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...