Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 310/KH-SLĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số của Sở 7 11/03/2022
2 Số 218/SLĐTBXH-VP ngày 24/2/2022 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 28/02/2022
3 Số 316/KH-SLĐTBXH KH tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 6 14/02/2022
4 Số 1724/KH-SLĐTBXH Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17 14/12/2021
5 20/KH-CĐCS KH thực hiện mô hình công đoàn đồng hành cùng chính quyền 214 03/08/2021
6 120-CV/ĐU v/v gửi tài liệu định hướng thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 7 11 26/07/2021
7 115-CV/ĐU định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7 18 09/07/2021
8 116-CV/ĐU điều chỉnh kế hoạch 98 22 09/07/2021
9 0/VP tài liệu họp sơ két 6 tháng 38 01/07/2021
10 110-QĐ/ĐU QĐ công nhận tuyên truyền viên cơ sở 23 22/06/2021
11 101-CV/ĐU V/v gửi tài liệu định hướng thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 5 và hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6 46 16/06/2021
12 106-CV/ĐU chỉ đạo các chi bộ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ 25 16/06/2021
13 107-CV/ĐU điều chỉnh kế hoạch học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết ĐH toàn quốc 15 16/06/2021
14 18/CĐCS V/v tuyên truyền và xin ý kiến đoàn viên về thành lập quỹ tương hỗ công đoàn 11 26/05/2021
15 97-KH/ĐU KH tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết ĐH 16 14/05/2021

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...