Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 997/SLĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình chuyển giao quản lý, sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh 47 19/10/2018
2 số 998/SLĐTBXH-KHTC V/v đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công 40 19/10/2018
3 số 975/SLĐTBXH-VP V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 67 16/10/2018
4 số 959/SLĐTBXH-VP V/v lập hồ sơ và giao nộp hò sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 48 12/10/2018
5 số 943/SLĐTBXH-KHTC V/v đánh giá thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh 35 08/10/2018
6 số 922/SLĐTBXH-VP V/v triển khai thực hiện nghị định số 113/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 64 04/10/2018
7 số 902/SLĐTBXH-VP V/v thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo 33 02/10/2018
8 số 915/SLĐTBXH-KHTC V/v sắp xếp, xử lí tài sản công 52 01/10/2018
9 số 893/GM-SLĐTBXH Giấy mời hội nghị đánh giá kết quả công tác Lao động - NCC và xã hội 9 tháng đầu năm 34 27/09/2018
10 số 887/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 02/7/2018 của Bộ Tài chính 35 25/09/2018
11 số 41-TB/ĐU thông báo kết quả công nhận cảm tình đảng 42 24/09/2018
12 Số 40-CV/ĐU về việc tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 49 17/09/2018
13 Số 849/SLĐTBXH-KT Về thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán năm 2019 39 14/09/2018
14 số 38-CV/ĐU V/v xét đề nghị công nhận cảm tình đảng 76 11/09/2018
15 Thông báo ủy quyền giải quyết công việc 36 06/09/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...