Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Biểu Mẫu theo 62 của ĐU Biểu Mẫu theo 62 của ĐU 59 05/12/2018
2 số 64-CV/ĐU V/v đính chính một số nội dung hướng dẫn số 62-HD/ĐU 58 05/12/2018
3 số 1181/SLĐTBXH-CSLĐVL V/v thông báo kì thi và tổ chức đăng kí thi tiếng hàn theo chương trình ESP trong nghành nông nghiệp năm 2019 29 04/12/2018
4 số 63-KH/ĐU Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Lao động - TBXH 64 27/11/2018
5 số 62-HD/ĐU hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể , công chức viên chức người lao động thuộc sở Lao động - TBXH 74 26/11/2018
6 số 1131/SLĐTBXH-VP V/v báo cáo kết quả công tác lao động NCC năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2019 54 23/11/2018
7 số 1124/SLĐTBXH-VP V/v rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính (TTHC) 35 22/11/2018
8 số 1092/SLĐTBXH-VP V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 50 15/11/2018
9 số 1093/KH-SLĐTBXH Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 43 15/11/2018
10 số 1094/SLĐTBXH-VP V/v xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động , bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động-TBXH 47 15/11/2018
11 số 57-CV/ĐU V/v triển khai thực hiện quy định hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 37 07/11/2018
12 số 1049/GM-SLĐTBXH Giấy mời họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại chánh thanh tra và trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 34 02/11/2018
13 số 1030/SLĐTBXH-VP V/v đăng kí chương trình công tác UBND tỉnh năm 2019 37 29/10/2018
14 số 1019/SLĐTBXH-VP V/v triển khai nâng lương đợt II năm 2018 46 25/10/2018
15 số 1007/SLĐTBXH-KHTC V/v hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019 33 22/10/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...