Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 12/SLĐTBXH-VP V/v bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 24 04/01/2019
2 số 01-CV/ĐU V/v bổ sung hồ sơ đảng năm 2018 và thực hiện báo cáo sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt chi bộ năm 2018 68 03/01/2019
3 số 1264/SLĐTBXH-BTXH V/v báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình MTQG GNBV trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018 40 28/12/2018
4 Số 1395/QĐ-SLĐTBXH Quyết định công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 30 28/12/2018
5 số 1245/SLĐTBXH-KHTC V/v phân khai chi tiết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 68 27/12/2018
6 số 1260/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng chương trình công tác 2019 53 27/12/2018
7 số 1260/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng chương trình công tác 2019 19 27/12/2018
8 Số 1257/STC-NS Về hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 21 26/12/2018
9 Số 1257/STC-NS Về hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 38 26/12/2018
10 số 1249/SLĐTBXH-VP Thông báo kết quả họp xét thi đua - khen thưởng năm 2018 72 24/12/2018
11 số 1244/SLĐTBXH-KHTC V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định ban hành quy chế chỉ tiêu nội bộ; quy chế mua sắm quản lý và sử dụng tài sản công 40 21/12/2018
12 số 1240/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện công tác tổng hợp quyết toán phục vụ kế hoạch thanh tra năm 2019 27 20/12/2018
13 số 1228/TB-SLĐTBXH Thông báo kết quả đánh giá phân, xếp laoij tập thể lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; phân xếp loại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công chức không giữ chức vụ quản lí năm 2018 52 18/12/2018
14 số 1188/BC-SLĐTBXH báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 40 14/12/2018
15 số 1199/SLĐTBXH-KHTC V/v thực hiện quyết định ban hành quy định về quản lý sử dụng tài sản công 27 10/12/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...