Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 101/SLĐTBXH Về bố trí trực trong dịp Tét Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 52 25/01/2019
2 Số 101/SLĐTBXH Về bố trí trực trong dịp Tét Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 7 25/01/2019
3 Số 96/SLĐTBXH-VP Về nghỉ Tết, tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 40 24/01/2019
4 Số 79/SLĐTBXH-BTXH Về cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 54 18/01/2019
5 Số 68/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 38 18/01/2019
6 Số 69/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài snr công của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 23 18/01/2019
7 Số 74/GM-SLĐTBXH Giấy mời 35 17/01/2019
8 Số 74/GM-SLĐTBXH Giấy mời 18 17/01/2019
9 Số 45/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động và xã hội năm 2019 57 16/01/2019
10 Số 11/GM-UBND Giấy mời 43 15/01/2019
11 Số 04-TB/ĐU Thông báo triệu tập đảng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị 46 14/01/2019
12 Số 37/SLĐTBXH-CSLĐVL Về hướng dẫn triển khai Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 44 10/01/2019
13 Số 16/QĐ-UBND Quyết định về thăm hỏi các gia đình người có công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ chế độ; các cơ quan, đơn vị trực và làm nhiệm vụ 17 09/01/2019
14 Số 30/BC-SLĐTBXH Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 55 09/01/2019
15 Số 14/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 09/01/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...