Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 68/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 29 18/01/2019
2 Số 69/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài snr công của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15 18/01/2019
3 Số 74/GM-SLĐTBXH Giấy mời 28 17/01/2019
4 Số 74/GM-SLĐTBXH Giấy mời 17 17/01/2019
5 Số 45/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động và xã hội năm 2019 48 16/01/2019
6 Số 11/GM-UBND Giấy mời 37 15/01/2019
7 Số 04-TB/ĐU Thông báo triệu tập đảng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị 42 14/01/2019
8 Số 37/SLĐTBXH-CSLĐVL Về hướng dẫn triển khai Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 33 10/01/2019
9 Số 16/QĐ-UBND Quyết định về thăm hỏi các gia đình người có công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ chế độ; các cơ quan, đơn vị trực và làm nhiệm vụ 17 09/01/2019
10 Số 30/BC-SLĐTBXH Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 46 09/01/2019
11 Số 14/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 36 09/01/2019
12 số 12/SLĐTBXH-VP V/v bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 23 04/01/2019
13 số 01-CV/ĐU V/v bổ sung hồ sơ đảng năm 2018 và thực hiện báo cáo sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt chi bộ năm 2018 60 03/01/2019
14 số 1264/SLĐTBXH-BTXH V/v báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình MTQG GNBV trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018 39 28/12/2018
15 Số 1395/QĐ-SLĐTBXH Quyết định công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 25 28/12/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...