Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 01/HĐBTQ V/v phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2019 17 18/03/2019
2 số 238/SLĐTBXH-VP V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ 90 14/03/2019
3 số 238/SLĐTBXH-VP V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ 23 14/03/2019
4 số 230/SLĐTBXH-DN V/v báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội 54 13/03/2019
5 số 222/SLĐTBXH-KHTC V/v nộp báo cáo quyết toán năm 2018 28 11/03/2019
6 số 223/SLĐTBXH-VP V/v làm thủ tục xét tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ lai châu 33 11/03/2019
7 số 174/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 41 27/02/2019
8 Số 159/SLĐTBXH-DN Về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2019 36 22/02/2019
9 Số 512/SLĐTBXH-BTXH Về xin ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 38 21/02/2019
10 Số 143/SLĐTBXH-KHTC Về triền khai thi hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 28 18/02/2019
11 Số 165/UBND-TH Về hoàn thiện hồ sơ phê duyệt công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 22 15/02/2019
12 Số 137/SLĐTBXH-KHTC về thực hiện dự toán kinh phí sửa chữa,bào trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên năm 2019 25 15/02/2019
13 Số 120/SLĐTBXH-VP Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 41 31/01/2019
14 Số 119/SLĐTBXH-VP Về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 60 31/01/2019
15 Số 101/SLĐTBXH Về bố trí trực trong dịp Tét Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 45 25/01/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...