Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 563/HDLN Hướng dẫn liên nghành tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp 2 06/05/2020
2 837/UBND-VX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 3 28/04/2020
3 837/UBND-VX ngày 28/4/2020 Hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 21 28/04/2020
4 Số 426/SLĐTBXH - VP ngày 6/4/2020 V/v triển khai Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 3/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 26 06/04/2020
5 410/SLĐTBXH-VP Lãnh đạo, CC trực cơ quan theo công văn số 645/UBND-THH ngày 31/3/2020 6 01/04/2020
6 400/SLĐTBXH-VP Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 7 31/03/2020
7 Số 394/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 11 30/03/2020
8 289/SLĐTBXH-VP Thực hiện khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI 3 30/03/2020
9 Số 07/CĐCS Vận động ủng hộ Covid - 19 1 30/03/2020
10 381/SLĐTBXH-VP Triển khai công văn số 583, 610/UBND-VX của UBND tỉnh 6 26/03/2020
11 311/KH-SLĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 3 11/03/2020
12 01/HĐBTQ V/v phát động quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai châu năm 2020 9 24/02/2020
13 187/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 78 06/02/2020
14 Số 08/UBND-VX ngày 03/01/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37/201/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy 1 03/01/2020
15 số 63-CV/ĐU V/v tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 98 26/12/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...