Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 33-BC/ĐU BC kết quả công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 17 28/09/2020
2 34-KH/ĐU KH thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ khối các cơ quan 12 28/09/2020
3 1054/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua " Lai Châu chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau" 9 24/09/2020
4 30/HD-TĐKT HD khen thưởng tổ kết phong trào thi đua chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau 5 24/09/2020
5 32-GM/ĐU giấy mời dự tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu 11 24/09/2020
6 Số 1213/KH-SLĐTBXH Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5 17/09/2020
7 30-CV/ĐU triển khai nội dung tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày xô viết nghệ tĩnh 6 11/09/2020
8 31-KH/ĐU kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ khối các cơ quan và DN 15 11/09/2020
9 Số 717/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 5 01/09/2020
10 Số 718/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra Công tác cải cách hành chính tại phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở 2 01/09/2020
11 26-CV/ĐU V/v triển khai nội dung tuyên truyền 11 31/08/2020
12 Số 1138/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 2 20/08/2020
13 Số 668/QĐ-SLĐTBXH Về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bổ sung, bãi bỏ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 2 20/08/2020
14 Số 669/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 3 20/08/2020
15 Số 65/GM-UBND ngày 14/7/2020 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Lao động - TBXH 11 15/07/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...