Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 50-CV/ĐU triển khai hướng dẫn công tác nhân sự đại h ội các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020-2022 14 04/12/2019
2 Hướng dẫn số 1450/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2019 9 02/12/2019
3 số 49-HD/ĐU HD tổng kết công tác xây dựng đảng kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 19 29/11/2019
4 Công văn số 1289/SLĐTBXH ngày 31/10/2019 Biểu tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo kèm theo Công văn số 1289/SLĐTBXH ngày 31/10/2019 5 31/10/2019
5 số 1993/UBND-VX V/v giao nhiệm vụ tuyên truyền đăng tải thư trung thu 11 11/09/2019
6 Danh sách trự lãnh đạo dịp nghỉ lễ 2/9/2019 10 30/08/2019
7 36-CV/ĐU V/v dự kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỉ niệm 50 năm ngày mất của người 13 28/08/2019
8 TL Họp giao ban t8 TL Họp Giao ban t8/2019 22 14/08/2019
9 Công văn số 849/SLĐTBXH-KHTC ngày 24/5/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính -ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kếhoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 16 24/07/2019
10 số 1314/MTTQ-BTT V/v vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019 19 18/07/2019
11 765/GM-SLDDTBXH ngay 9/7/2019 Giay moi Du Hoi nghi Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019Giay 40 09/07/2019
12 số 1030/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2019-2020 18 04/07/2019
13 số 1132/KH-UBND kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xxa hội đến năm 2020 19 04/07/2019
14 số 1196/KH-UBND kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 14 02/07/2019
15 số 1195/KH-UBND kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019 13 02/07/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...