Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 65/GM-UBND ngày 14/7/2020 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Lao động - TBXH 9 15/07/2020
2 Số 814/KH-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Lao động - Người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 21 19/06/2020
3 54-CV/ĐU V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản 1 10/06/2020
4 38-TB Thông báo triệu tập đảng viên dự đại hội đảng bộ sở 23 05/06/2020
5 563/HDLN Hướng dẫn liên nghành tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp 4 06/05/2020
6 837/UBND-VX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 5 28/04/2020
7 837/UBND-VX ngày 28/4/2020 Hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 33 28/04/2020
8 Số 426/SLĐTBXH - VP ngày 6/4/2020 V/v triển khai Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 3/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 33 06/04/2020
9 410/SLĐTBXH-VP Lãnh đạo, CC trực cơ quan theo công văn số 645/UBND-THH ngày 31/3/2020 8 01/04/2020
10 400/SLĐTBXH-VP Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 11 31/03/2020
11 Số 394/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 16 30/03/2020
12 289/SLĐTBXH-VP Thực hiện khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI 5 30/03/2020
13 Số 07/CĐCS Vận động ủng hộ Covid - 19 3 30/03/2020
14 381/SLĐTBXH-VP Triển khai công văn số 583, 610/UBND-VX của UBND tỉnh 9 26/03/2020
15 311/KH-SLĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 5 11/03/2020

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...