Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 1708/KH-SLĐTBXH ngày 21/11/2022 Kế hoạch chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023 3 21/11/2022
2 Số: 467/SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN ngày 12/10/2022 Phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài 7 12/10/2022
3 QĐ số 1126/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/10/2022 Quyết định thành lập BCĐ Chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5 06/10/2022
4 Số 1408/KH-SLĐTBXH ngày 30/9/2022 Kế hoạch chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 7 30/09/2022
5 Số 912/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/8/2022 Ban hành đề thi tay nghề tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2022 1 18/08/2022
6 Kèm theo QĐ 913/QĐ-SLĐTBXH Bộ đề thi tay nghề Lắp đặt điện 2 18/08/2022
7 Bộ đề Kèm theo QĐ 913/QĐ-SLĐTBXH Bộ đề thi tay nghề Xây gạch 4 18/08/2022
8 Số 804/QĐ-SLĐTBXH Về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng: Mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 20/07/2022
9 Số 805/QĐ-SLĐTBXH Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 6 20/07/2022
10 Số 984/SLĐTBXH-VP ngày 12/7/2022 Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 8 12/07/2022
11 Số 956/SLĐTBXH-VP Về khắc phục những tồn tại hạn chế, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở 1 07/07/2022
12 Số 730/SLĐTBXH-VP Về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 9 30/05/2022
13 Số 690/SLĐTBXH-VP V/v quán triệt triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 2 23/05/2022
14 Số 623/SLĐTBXH Về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 4 11/05/2022
15 Số 310/KH-SLĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số của Sở 2 11/03/2022

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...