Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 1221/SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN ngày 25/7/2023 phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ởnước ngoài theo hợp đồng 128 25/07/2023
2 Số 91/SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN ngày 31/01/2023 thông báo đăng ký và tuyển chọn lao động đi làm việc tại thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, đợt 1 năm 2023 2 31/01/2023
3 Số 1708/KH-SLĐTBXH ngày 21/11/2022 Kế hoạch chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023 14 21/11/2022
4 Số: 467/SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN ngày 12/10/2022 Phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài 20 12/10/2022
5 QĐ số 1126/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/10/2022 Quyết định thành lập BCĐ Chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11 06/10/2022
6 Số 1408/KH-SLĐTBXH ngày 30/9/2022 Kế hoạch chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 19 30/09/2022
7 Số 912/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/8/2022 Ban hành đề thi tay nghề tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2022 3 18/08/2022
8 Kèm theo QĐ 913/QĐ-SLĐTBXH Bộ đề thi tay nghề Lắp đặt điện 7 18/08/2022
9 Bộ đề Kèm theo QĐ 913/QĐ-SLĐTBXH Bộ đề thi tay nghề Xây gạch 7 18/08/2022
10 Số 804/QĐ-SLĐTBXH Về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng: Mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11 20/07/2022
11 Số 805/QĐ-SLĐTBXH Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 7 20/07/2022
12 Số 984/SLĐTBXH-VP ngày 12/7/2022 Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 14 12/07/2022
13 Số 956/SLĐTBXH-VP Về khắc phục những tồn tại hạn chế, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở 1 07/07/2022
14 Số 730/SLĐTBXH-VP Về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 12 30/05/2022
15 Số 690/SLĐTBXH-VP V/v quán triệt triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 7 23/05/2022

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...