Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 187/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 06/02/2020
2 số 63-CV/ĐU V/v tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 27 26/12/2019
3 số 64-TB/ĐU Thông báo triệu tập đảng viên dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng 38 26/12/2019
4 tài liệu tổng kết đảng 16 26/12/2019
5 số 58-CV/ĐU V/v bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019 16 16/12/2019
6 số 1476/TB Thông báo kết quả đánh giá phân xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; phân xếp loại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 33 10/12/2019
7 số 50-CV/ĐU triển khai hướng dẫn công tác nhân sự đại h ội các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020-2022 49 04/12/2019
8 Hướng dẫn số 1450/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2019 20 02/12/2019
9 số 49-HD/ĐU HD tổng kết công tác xây dựng đảng kiểm điểm cấp ủy, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 26 29/11/2019
10 Công văn số 1289/SLĐTBXH ngày 31/10/2019 Biểu tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo kèm theo Công văn số 1289/SLĐTBXH ngày 31/10/2019 9 31/10/2019
11 số 1993/UBND-VX V/v giao nhiệm vụ tuyên truyền đăng tải thư trung thu 12 11/09/2019
12 Danh sách trự lãnh đạo dịp nghỉ lễ 2/9/2019 10 30/08/2019
13 36-CV/ĐU V/v dự kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỉ niệm 50 năm ngày mất của người 14 28/08/2019
14 TL Họp giao ban t8 TL Họp Giao ban t8/2019 22 14/08/2019
15 Công văn số 849/SLĐTBXH-KHTC ngày 24/5/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính -ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kếhoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 18 24/07/2019

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...