Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 350/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, bổ sung 24 03/04/2020
2 Số 37/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30 01/01/2020
3 QĐ số 1228/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/12/2019 QĐ công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 54 18/12/2019
4 QĐ số 1229/QĐ-SLĐTBXH Quyết định khen thưởng năm 2019 4 17/12/2019
5 số 22/QĐ-CĐ QĐ thành lập đoàn vận động viên của CĐCS Sở Lao động thi đấu kéo co 39 16/12/2019
6 Số 1132/QĐ-SLĐTBXH Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 30 15/11/2019
7 số 1125/QĐ QĐ công nhận sáng kiến năm 2019 141 14/11/2019
8 Số 1082/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 63 31/10/2019
9 Số 959/QĐ-SLĐTBXH Quyết định thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 232 03/10/2019
10 Số 1079/QĐ-UBND Về công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 21 09/09/2019
11 817/QĐ-SLĐTBXH QĐ thành lập doàn kiểm tra cải cách hành chính 47 22/08/2019
12 Số 903/QĐ-UBND Về công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính thay thế/bị thay thế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH 24 09/08/2019
13 NQ số 14/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 NQ Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh 29 02/08/2019
14 Số 08/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 Nghị quyết quy định mức chi tặng quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 32 23/07/2019
15 NQ số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 NQ quy định mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cb, cc trên địa bàn tỉnh LChau 121 23/07/2019
235 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...