Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 426/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 2 08/04/2022
2 Số 06/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 29/03/2022
3 Số 235/QĐ-SLĐTBXH Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30 01/03/2022
4 Số 223/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 5 15/02/2022
5 Số 217/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH 4 14/02/2022
6 Số 02/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định về hình thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi phí chi trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả 20 14/02/2022
7 Số 85/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Lai Châu 4 25/01/2022
8 Số 1703/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiệm một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 7 16/12/2021
9 Số 858/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24 30/08/2021
10 Số 859/QĐ-SLĐTBXH QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 92 30/07/2021
11 Số 958/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2 26/07/2021
12 Số 786/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội 12 01/07/2021
13 BC giao ban tháng 5 40 26/05/2021
14 QĐ số 320/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/3/2021 QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 291 19/03/2021
15 QĐ số 51/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2021 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Sở Lao động - TBXH 62 19/01/2021
252 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 02133.876.509

Chịu trách nhiệm chính: Đèo Văn Thương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email: thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sldtbxh.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...