Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 858/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 16 30/08/2021
2 Số 859/QĐ-SLĐTBXH QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 91 30/07/2021
3 Số 958/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2 26/07/2021
4 Số 786/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội 8 01/07/2021
5 BC giao ban tháng 5 36 26/05/2021
6 QĐ số 320/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/3/2021 QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 257 19/03/2021
7 QĐ số 51/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2021 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Sở Lao động - TBXH 50 19/01/2021
8 26-GM tài liệu họp ngày 13.1 59 11/01/2021
9 Số 1544/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 22 28/10/2020
10 Số 1381/QĐ-UBND Về công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 19 25/09/2020
11 Số 1332/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 11 15/09/2020
12 23/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 14/09/2020
13 Số 1323/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộgiải quyếttừng thủtục hành chính củaSởLao động, Thương binh và Xã hộitỉnh Lai Châu 7 14/09/2020
14 Số 567/QĐ-UBND ngay 15/5/2020 QĐ Công bố DM TTHC mới ban hành lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương và bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 26 15/05/2020
15 Số 549/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 Quyết định sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở 87 14/05/2020
100 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...