Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 817/QĐ-SLĐTBXH QĐ thành lập doàn kiểm tra cải cách hành chính 27 22/08/2019
2 Số 13/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu 10 22/07/2019
3 09/CT-UBND ngày 11/7/2019 ngày Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 12 11/07/2019
4 số 621/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc ban hành và thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 5 08/07/2019
5 Số 08/CT-UBND ngày 28/6/2019 Chỉ thị về tăng cường thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 4 28/06/2019
6 số 275/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Lai Châu 20 14/05/2019
7 số 01/QĐ-BĐH QĐ ban hành quy chế làm việc của ban điều hành BVCSTE 50 06/05/2019
8 số 205/QĐ-SLĐTBXH Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách thực hiện pháp lệnh ƯĐNCC nghành lao động - TBXH 26 26/03/2019
9 số 01/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện 27 15/03/2019
10 số 16a/QĐ-SLĐTBXH quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 10 05/01/2019
11 số 1561/QĐ-UBND Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 51 04/01/2019
12 số 1561/QĐ-UBND Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 99 04/01/2019
13 số 1496/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: danh mục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu 36 12/12/2018
14 số 1497/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28 12/12/2018
15 số 1173/QĐ-SLĐTBXH Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 69 03/12/2018
68 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...