Trang chủ Tin tức sự kiện

Lai Châu: Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-20120
(Ngày đăng :03/11/2017 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn) Hội nghị được Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh tổ chức vào chiều 02/11 với đầu cầu 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững dự và chủ trì Hội nghị.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 10 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 là trên 368.450 triệu đồng. Sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2017, UBND các huyện, thành phố đã chủ động phân bổ để các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm. Hiệu quả đầu tư của các chính sách tiếp tục được củng cố và phát triển. Từ nguồn vốn đầu tư, UBND các huyện đã triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng các xã nghèo, huyện nghèo và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Việc lồng ghép các nguồn vốn để tập trung cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo; các công trình được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và có thứ tự ưu tiên để thực hiện các công trình cần thiết, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 còn gặp những khó khăn như các chương trình, dự án triển khai chậm, tiến độ giải ngân thấp; công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo của Ban Chỉ đạo cấp huyện chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước tại các vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; một bộ phận hộ dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức tự lực trong lao động phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo; nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo mới đang triển khai thực hiện…

Để Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 đạt hiệu quả tốt hơn, trong 2 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo; tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành như: Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục, khuyến nông-khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các ý kiến trong đó tập trung vào các nội dung như: Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-20120; những khó khăn trong quá trình thực hiện,việc  phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình giảm nghèo ở địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; chọn các giống vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; các địa phương rà soát lại các hộ nghèo và lập danh sách các nội dung cần kiến nghị với cấp trên về các tiêu chí đánh giá hộ nghèo; có biện pháp tích cực hạn chế tình trạng tái nghèo; UBND các huyện cần chủ động, kịp thời phân bổ các nguồn vốn để các phòng ban và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện…/.

                                                                                                                                                                                                                      Kim Anh Cổng TTĐT tỉnh

 

Tin liên quan

Cơ quan Văn Phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018(17/01/2019 9:36:52 CH)

“Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”(22/11/2018 9:47:15 CH)

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2018 ĐOÀN LAI CHÂU ĐẠT KẾT QUẢ HƠN MONG ĐỢI(31/10/2018 4:11:22 CH)

Hợp tác nguồn nhân lực giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc(24/10/2018 2:19:54 CH)

Chương trình “An sinh giáo dục xe đạp đến trường nâng bước tương lai”(21/09/2018 3:16:18 CH)

159 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...