Trang chủ Tin tức sự kiện

Khối Văn hóa – Xã hội: Tổng kết thi đua khối năm 2017
(Ngày đăng :21/12/2017 12:00:00 SA)

 Chiều 20/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Thường trực thi đua khối Văn hóa- Xã hội năm 2017 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

  Khối Văn hóa – Xã hội bao gồm các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Khoa học  và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Thực hiện giao ước thi đua năm 2017, các đơn vị trong Khối đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Các đơn vị trong Khối đẩy mạnh tuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ đơn vị, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tổ chức nhiều phong trào thi đua và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác khen thưởng được các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo tính khách quan, công bằng; tỷ lệ các tập thể, cá nhân đều cao hơn so với năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã đem lại những kết quả tích cực trên từng lĩnh vực công tác của các ngành trong Khối.

Năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và các Bộ, ngành liên quan phát động gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Khối Văn hóa-Xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành trong Khối; tập trung quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính...

Trao cờ luân lưu cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đơn vị Thường trực thi đua Khối năm 2018

Tại Hội nghị các đơn vị cũng đã thảo luận và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của từng đơn vị trong Khối. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh. Đồng thời, thống nhất đề cử Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh làm Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018; phát động và ký giao ước thi đua năm 2018.

Tin liên quan

“Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”(22/11/2018 9:47:15 CH)

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2018 ĐOÀN LAI CHÂU ĐẠT KẾT QUẢ HƠN MONG ĐỢI(31/10/2018 4:11:22 CH)

Hợp tác nguồn nhân lực giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc(24/10/2018 2:19:54 CH)

Chương trình “An sinh giáo dục xe đạp đến trường nâng bước tương lai”(21/09/2018 3:16:18 CH)

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh khai giảng năm học mới (14/09/2018 9:41:55 SA)

200 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...