Trang chủ Tin tức sự kiện

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính để làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :25/05/2017 12:00:00 SA)

       Xác định Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của ngành do đó hàng năm Sở đã chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu (theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020), bao gồm 6 nội dung cơ bản trong đó cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong tiến trình Cải cách hành chính nhằm loại bỏ, cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp gây cản trở, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giao dịch làm việc với Sở. Chính vì vậy trong những năm qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của ngành góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng Nhà nước.

      Bên cạnh đó thường xuyên đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan ban hành Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thường xuyên rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy tham mưu cho tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ của Sở đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Xây dựng Đề án khung năng lực vị trí việc làm bố trí, sắp xếp CBCCVC cho phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn được đào tạo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng triển khai thực hiện tốt lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2020 (theo Đề án đã được UBDN tỉnh phê duyệt).

      Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của Sở, chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chủ động vận dụng hợp lý các nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất, bố trí phòng làm việc riêng làm nơi đón tiếp các tổ chức cá nhân đến giao dịch, cử cán bộ có năng lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm thực hiện công tác tại bộ phận Một cửa. Lựa chọn áp dụng các công việc thích hợp để trong việc giải quyết tại bộ phận Một cửa; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá nhằm hoàn thiện quy trình; tiến hành đơn giản hoá các thủ tục hành chính cũng như loại bỏ các loại giấy tờ văn bản và những yếu tố gây cản trở cho việc giao dịch với các tổ chức và công dân…Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016 và Quý I năm 2017 là 1.031 hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ được cơ quan giải quyết đúng thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết.

     Việc công khai minh bạch TTHC tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, của tổ chức, cá nhân, thực hiện được quyền lợi nghĩa vụ của mình và đồng thời cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước.

Các TTHC, quy định làm việc và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC được công khai tại trụ Sở làm việc của Sở

     Xác định việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử chính vì vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính với nội dung chính là cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch. Tính đến 31/3/2017, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đang thực hiện 91 dịch vụ công cấp tỉnh (trong đó có 9 dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc đơn vị trực thuộc).

    Các dịch vụ công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện được niêm yết tại cơ quan trên bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và được đăng tải trực tuyến trên trang thông tin điện tử của tỉnh của Sở và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2, 3 và 4 Sở  đưa lên trang dịch vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 86 dịch vụ hành chính mức độ 1,2 và 03 nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó, cho phép các cá nhân, tổ chức tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu sau đó gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

     Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý để điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định không còn phù hợp theo kế hoạch đồng thời rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện trình UBND tỉnh ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công khai địa chỉ phản ánh tiếp nhận những kiến nghị về giải quyết TTHC để cá nhân, tổ chức nắm được.

    Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong Cải cách hành chính song Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu vẫn đặt ra không ít nhiệm vụ trong kế hoạch những năm tiếp theo đó là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2016 - 2020… Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức phẩm chất cho cán bộ, công chức gắn với thực hiện  "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",  "phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

     Có thể khẳng định rằng công tác Công tác Cải cách hành chính trong những năm qua của Sở có nhiều chuyển biến rõ nét, tạo được lòng tin của nhân dân đối Đảng, Nhà nước; tính dân chủ, công khai, minh bạch, trách nhiệm được phát huy trong toàn Sở góp phần xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới./. 

                                                                                                                                                                                                              Lưu Nga - VP

Tin liên quan

Chương trình “An sinh giáo dục xe đạp đến trường nâng bước tương lai”(21/09/2018 3:16:18 CH)

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh khai giảng năm học mới (14/09/2018 9:41:55 SA)

Chương trình trao tặng xe đạp, ba lô cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu(05/09/2018 8:40:51 SA)

Chương trình “Chào năm học mới tươi đẹp” lễ trao tặng học bổng, Quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu(26/08/2018 11:02:17 SA)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu giám sát giữa nhiệm kỳ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội(26/08/2018 10:29:45 SA)

168 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...