Trang chủ Tin tức sự kiện

Đảng bộ Sở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong Sở
(Ngày đăng :18/08/2017 9:55:36 CH)

Sảng ngày 18/8/2017 Đảng bộ Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Sở.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Nùng Văn Nim, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đ/c Nùng Văn Nim, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở

Đ/c Nùng Văn Nim nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 
 Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển; tạo động lực để phát triển kinh tế.

Đ/c Trần Đỗ Công Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, PGĐ Sở quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Quy định về kiểm tra giám sát trong Đảng. Tại Hội nghị đ/c Trần Đỗ Công cũng đã nhấn mạnh sau Hội nghị yêu cầu các chi bộ Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra giám sát trong Đảng; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ mình đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát đối với từng đảng viên trong chi bộ, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở theo quy định.

Đ/c Trần Đỗ Công Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, PGĐ Sở quán triệt Nghị quyết đến đảng viên, cc,vc

 Kết luận Hội nghị đ/c Nùng Văn Nim Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, sau hội nghị này, người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch học tập nghị quyết và phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.     

Tin liên quan

Hội nghị Sơ kết Công tác Lao động - Người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018(12/07/2018 2:17:22 CH)

Chi nhánh BIDV Lai Châu hỗ trợ 250 triệu đồng cho gia đình có người chết, mất tích do lũ(27/06/2018 4:25:12 CH)

Giải Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng trẻ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV năm 2018(27/06/2018 9:16:17 SA)

Vui Tết thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu(08/06/2018 1:27:53 CH)

“Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”(30/05/2018 9:41:01 SA)

64 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...