Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 87/KH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - TBXH 2 13/02/2018
2 86/KH Thực hiện công tác Dân vận trong cơ quan Sở Lao động-TBXH năm 2018 2 13/02/2018
3 1533-LĐTBXH KH kiểm soát TTHC Sở Lao động- TBXH năm 2018 3 09/02/2018
4 81/VP Bố trí trực trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 20 05/02/2018
5 83/KH KH thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 12 05/02/2018
6 19/ngày 08/01/2018 QĐ ban hành Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của cơ quan Văn phòng Sở Lao động - TBXH 16 01/02/2018
7 79/Ngày 01/02/2018 Xây dựng chương trình công tác năm 2018 4 01/02/2018
8 Số 75/SLĐTBXH-VP Về triển khai Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 19 31/01/2018
9 72/ ngày 31/01/2018 Nghỉ tết Nguyên đán năm 2018 24 31/01/2018
10 66/ ngày 30/01/2018 Rà soát đăng ký thi đua và đăng ký đề tài sáng kiến năm 2018 23 30/01/2018
11 42/Ngày 18/01/2018 HD việc lập chủ trương, dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nang cấp mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên 20 19/01/2018
12 31/Ngày 15/01/2018 Giấy mời 33 15/01/2018
13 16/ ngày 08/01/2018 QĐ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 25 09/01/2018
14 15 / ngày 08/01/2018 Sao gửi Công văn của UBND về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh 14 08/01/2018
15 Số 01-CV/ĐU Về tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 14 05/01/2018

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...