Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 71/Ngày 28/12/2017 KH tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 34 29/12/2017
2 1516/Ngày 29/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 24 29/12/2017
3 1516/Ngày 29/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 11 29/12/2017
4 1716/QĐ-UBND QĐ phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 9 29/12/2017
5 1502 ngày 26/12/2017 hướng dẫn triển khai Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1 26/12/2017
6 1426 ngày 11/12/2017 BC mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của Sở 15 25/12/2017
7 1496/ ngày 25/12/2017 Thông báo kết quả đánh giá phân xếp loại công chức năm 2017 38 25/12/2017
8 1640/ ngày 22/12/2017 QĐ tặng giấy khen cho các tập thể, các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 55 25/12/2017
9 1490/Ngày 25/12/2017 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 21 25/12/2017
10 1440/ ngày 14/12/2017 Hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ'' Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau'' 8 15/12/2017
11 1397/Ngày 05/12/2017 BC kết quả thực hiện công tác Lao động - NCC và Xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 96 14/12/2017
12 21/ ngày 14/12/2017 Phát động kêu goi quyên góp, ủng hộ em nuôi của Đoàn và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác 13 14/12/2017
13 1427/ ngày 12/12/2017 Tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 4 (năm 2018-2019) 11 13/12/2017
14 1419/ ngày 11/12/2017 Kết luận thanh tra thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động - TBXH thành phố 6 13/12/2017
15 1421/ ngày 11/12/2017 KH thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020( 2017-2020 13 11/12/2017

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...