Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 644/ngày 31/5/2017 Đôn đốc thực hiện công tác CCHC năm 2017 24 04/07/2017
2 Số 1210/UBND-NC ngày 30/6/2017 Đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT 26 30/06/2017
3 761/ngày 26/6/2017 ĐK nhu cầu học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, chứng chỉ ngoại ngữ 40 26/06/2017
4 22/ ngày 23/6/2017 HD đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động - TBXH 44 23/06/2017
5 23/Ngày 23/6/2017 KH thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 3 25 23/06/2017
6 743/ngày 22/6/2017 BC kết quả triển khai tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 15 22/06/2017
7 746/ngày 22/6/2017 Rà soát, thống kê TTHC lĩnh vực Lao động - NCC và XH 23 22/06/2017
8 739/ngày 21/6/2017 Xây dựng kh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 64 21/06/2017
9 717/ Ngày 19/6/2017 Thông báo thừa nhận nội quy lao động 17 19/06/2017
10 716/Ngày 19/6/2017 Giấy mời 43 19/06/2017
11 688/ngày 9/6/2017 Phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 31 13/06/2017
12 152/ ngày 13/6/2017 Đảng ủy khối các cơ quan Mời họp 29 13/06/2017
13 685/ ngày 09/6/2017 Xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 19 09/06/2017
14 653/ngày 01/6/2017 ĐK khóa học đào tạo cán bộ, giảng viên nghề công tác xã hội khóa VI năm 2017 38 01/06/2017
15 630/ ngày 30/5/2017 BC tổng kết 10 năm thực hiện NQ 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 34 30/05/2017

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...