Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1260/ngày 20/10/2017 Phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 5 20/10/2017
2 1191/ngày 20/10/2017 Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 5 20/10/2017
3 1190/Ngày 20/10/2017 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 4 20/10/2017
4 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 10 16/10/2017
5 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 6 16/10/2017
6 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 6 16/10/2017
7 261/ngày 13/3/2017 KH duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN: 9001-2008 17 06/10/2017
8 1138/ngày 29/9/2017 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 29 29/09/2017
9 55/ngày 22/9/2017 Kết quả ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2017 14 28/09/2017
10 48/ngày 28/9/2017 ĐK lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 31 28/09/2017
11 1113/ ngày 25/9/2017 Rà soát, thống kê lập danh mục chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 36 25/09/2017
12 1115/ngày 25/9/2017 Giấy mời họp Giao ban 9 tháng năm 2017 26 25/09/2017
13 1038/ngày 22/9/2017 Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 20 22/09/2017
14 1001/ngày 11/9/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 85/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2017 38 20/09/2017
15 17 ngày 23/8/2017 Thông báo thời gian Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động - TBXH nhiệm kỳ 2017-2020 24 24/08/2017

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...