Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 608/ngày 26/5/2017 BC thực hiện các chỉ tiêu Lao động - Việc làm 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2017 23 26/05/2017
2 599/ngày 23/5/2017 KH tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội 6 tháng dầu năm 2017 35 23/05/2017
3 02/ ngày 16/5/2017 KH kiểm tra tình hình triển khai , kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại các huyện, thành phố 29 23/05/2017
4 601/ngày 23/5/2017 Kế hoạch ứng dụng chứng thư số và chữ ký số năm 2018 6 23/05/2017
5 564/ngày 17/5/2017 Triển khai nâng lương đợt I năm 2017 32 17/05/2017
6 565/ngày 17/5/2017 BC kết quả công tác lao động NCC 6 tháng đầu năm phướng hướng 6 tháng cuối năm 32 17/05/2017
7 560/ngày17/5/2017 rà soát công chức viên chức phải chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 158/2007 47 17/05/2017
8 549/ngày 15/5/2017 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 45 15/05/2017
9 550/ngày 15/5/2017 Hướng dẫn việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 58 15/05/2017
10 Số 745/MTTQ-BTT ngày 15/5/2017 Vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 31 15/05/2017
11 528/ngày 10/5/2017 Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn 13 10/05/2017
12 524/ngày 09/5/2017 BC tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật thanh niên 445 09/05/2017
13 521/ngày 09/5/2017 KH Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành 14 09/05/2017
14 482/VP ngày 28/4/2017 Bố trí trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 3 28/04/2017
15 482/Vp Bố trí trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 2 28/04/2017
133 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...