Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 23/Ngày 23/6/2017 KH thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 3 23 23/06/2017
2 743/ngày 22/6/2017 BC kết quả triển khai tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 15 22/06/2017
3 746/ngày 22/6/2017 Rà soát, thống kê TTHC lĩnh vực Lao động - NCC và XH 22 22/06/2017
4 739/ngày 21/6/2017 Xây dựng kh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 64 21/06/2017
5 717/ Ngày 19/6/2017 Thông báo thừa nhận nội quy lao động 16 19/06/2017
6 716/Ngày 19/6/2017 Giấy mời 43 19/06/2017
7 688/ngày 9/6/2017 Phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 30 13/06/2017
8 152/ ngày 13/6/2017 Đảng ủy khối các cơ quan Mời họp 29 13/06/2017
9 685/ ngày 09/6/2017 Xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 18 09/06/2017
10 653/ngày 01/6/2017 ĐK khóa học đào tạo cán bộ, giảng viên nghề công tác xã hội khóa VI năm 2017 37 01/06/2017
11 630/ ngày 30/5/2017 BC tổng kết 10 năm thực hiện NQ 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 34 30/05/2017
12 635/ ngày 30/5/2017 KH Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở lao động _TBXH tỉnh Phông Sa Lỳ 53 30/05/2017
13 số 637/GM - SLĐTBXH ngày 30/5/2017 Giấy mời dự họp giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 41 30/05/2017
14 620/ngày 29/5/2017 Tham gia ý kiến Dự thảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ngành Lao động - TBXH 44 29/05/2017
15 626/ngày 29/5/2017 Thông báo thừa nhận nội quy lao động 14 29/05/2017
132 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...