Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1113/ ngày 25/9/2017 Rà soát, thống kê lập danh mục chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 36 25/09/2017
2 1115/ngày 25/9/2017 Giấy mời họp Giao ban 9 tháng năm 2017 27 25/09/2017
3 1038/ngày 22/9/2017 Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 21 22/09/2017
4 1001/ngày 11/9/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 85/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2017 62 20/09/2017
5 17 ngày 23/8/2017 Thông báo thời gian Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động - TBXH nhiệm kỳ 2017-2020 25 24/08/2017
6 Kế hoạch số 1558/KH-UBND ngày 23/8/2017 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 23/08/2017
7 981/ngày 16/8/2017 Triển khai tinh giản biên chế đợt I/2018 68 16/08/2017
8 951/ngay 09/8/2017 Thanh lý tài sản Nhà nước 33 14/08/2017
9 33/ngày 14/8/2017 Thông báo Triệu tập đẳng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện NQ Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) 32 14/08/2017
10 958/ngày 11/8/2017 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 35 11/08/2017
11 24/ngày 4/8/2017 Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy 12 09/08/2017
12 31/ngày 01/8/2017 Hướng dẫn thu nộp đảng phí 29 01/08/2017
13 869 ngày 3/7/2017 KH kiểm tra việc thực hiện Cải cách hành chính năm 2017 30 31/07/2017
14 877a ngày 24/7/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 lĩnh vực Lao động - TBXH 38 27/07/2017
15 898/ngày 27/7/2017 Bc kết quả tổ chức tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 12 27/07/2017
133 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...