Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 83/KH KH thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 16 05/02/2018
2 19/ngày 08/01/2018 QĐ ban hành Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của cơ quan Văn phòng Sở Lao động - TBXH 25 01/02/2018
3 79/Ngày 01/02/2018 Xây dựng chương trình công tác năm 2018 9 01/02/2018
4 Số 75/SLĐTBXH-VP Về triển khai Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 24 31/01/2018
5 72/ ngày 31/01/2018 Nghỉ tết Nguyên đán năm 2018 25 31/01/2018
6 66/ ngày 30/01/2018 Rà soát đăng ký thi đua và đăng ký đề tài sáng kiến năm 2018 25 30/01/2018
7 42/Ngày 18/01/2018 HD việc lập chủ trương, dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nang cấp mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên 21 19/01/2018
8 31/Ngày 15/01/2018 Giấy mời 35 15/01/2018
9 16/ ngày 08/01/2018 QĐ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 27 09/01/2018
10 15 / ngày 08/01/2018 Sao gửi Công văn của UBND về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh 15 08/01/2018
11 Số 01-CV/ĐU Về tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 15 05/01/2018
12 Số 02-TB/ĐU ngày 05/01/2018 Thông báo triệu tập đảng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị 25 05/01/2018
13 Số 03-GM/ĐU Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 15 05/01/2018
14 ngày 10/01/2018 Phát động phong trào thi đua năm 2018 14 05/01/2018
15 KH số 1477/KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động - NCC và xã hội năm 2018 50 02/01/2018
271 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...