Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 31/Ngày 15/01/2018 Giấy mời 35 15/01/2018
2 16/ ngày 08/01/2018 QĐ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 26 09/01/2018
3 15 / ngày 08/01/2018 Sao gửi Công văn của UBND về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh 15 08/01/2018
4 Số 01-CV/ĐU Về tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 15 05/01/2018
5 Số 02-TB/ĐU ngày 05/01/2018 Thông báo triệu tập đảng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị 25 05/01/2018
6 Số 03-GM/ĐU Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 15 05/01/2018
7 ngày 10/01/2018 Phát động phong trào thi đua năm 2018 13 05/01/2018
8 KH số 1477/KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động - NCC và xã hội năm 2018 50 02/01/2018
9 1521/Ngày 29/12/2017 Sao gửi công văn hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm năm 2017 sang năm 2018, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 26 29/12/2017
10 73/ngày 28/12/2017 KH kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở Lao động- TBXH năm 2018 30 29/12/2017
11 72/Ngày 28/12/2017 KH kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Lao động - TBXH năm 2018 28 29/12/2017
12 71/Ngày 28/12/2017 KH tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 34 29/12/2017
13 1516/Ngày 29/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 21 29/12/2017
14 1516/Ngày 29/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 10 29/12/2017
15 1716/QĐ-UBND QĐ phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 29/12/2017
132 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...