Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 565/ngày 17/5/2017 BC kết quả công tác lao động NCC 6 tháng đầu năm phướng hướng 6 tháng cuối năm 32 17/05/2017
2 560/ngày17/5/2017 rà soát công chức viên chức phải chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 158/2007 47 17/05/2017
3 549/ngày 15/5/2017 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 45 15/05/2017
4 550/ngày 15/5/2017 Hướng dẫn việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 58 15/05/2017
5 Số 745/MTTQ-BTT ngày 15/5/2017 Vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 29 15/05/2017
6 528/ngày 10/5/2017 Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn 13 10/05/2017
7 524/ngày 09/5/2017 BC tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật thanh niên 445 09/05/2017
8 521/ngày 09/5/2017 KH Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành 14 09/05/2017
9 482/VP ngày 28/4/2017 Bố trí trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 3 28/04/2017
10 482/Vp Bố trí trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 2 28/04/2017
11 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/4/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 17/04/2017
12 Số 428/KH-SLĐTBXH Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 26 14/04/2017
13 Số 419/SLĐTBXH-VP Về đăng ký học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03 15 13/04/2017
14 Số 397/BVSTBPN-VP Về tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản 22 12/04/2017
15 Số 399/SLĐTBXH-VP Về khảo sát nhu cầu học Thạc sỹ các chuyên ngành kinh tế 37 12/04/2017
59 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...