Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 1422/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/11/2017 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với thiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 1 07/11/2017
2 1250/ ngày 02/11/2017 BC thực hiện QCDC và công tác Dân vận chính quyền năm 2017: đánh giá xếp loại QCDC theo NĐ số 04/2015/NĐ-CP của chính phủ 28 02/11/2017
3 1209/ngày 25/10/2017 Triển khai nâng lương đợt II/2017 26 25/10/2017
4 29/ngày 25/10/2017 Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TBXH 25 25/10/2017
5 1210/ngày 25/10/2017 Phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 9 25/10/2017
6 327/ ngày 19/10/2017 Đưa hệ thống cửa từ kiểm soát an ninh khu hợp khối tỉnh vào hoạt động 12 23/10/2017
7 1202/ngày 23/10/2017 Triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 14 23/10/2017
8 1260/ngày 20/10/2017 Phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 19 20/10/2017
9 1191/ngày 20/10/2017 Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 30 20/10/2017
10 1190/Ngày 20/10/2017 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 19 20/10/2017
11 Kế hoạch số 819/KH-UBND ngày 18/10/2017 Kế hoạch tiếp tục thực hiện "Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và nguoi sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 5 18/10/2017
12 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 14 16/10/2017
13 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 6 16/10/2017
14 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 8 16/10/2017
15 261/ngày 13/3/2017 KH duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN: 9001-2008 20 06/10/2017
306 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...