Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1190/Ngày 20/10/2017 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 17 20/10/2017
2 Kế hoạch số 819/KH-UBND ngày 18/10/2017 Kế hoạch tiếp tục thực hiện "Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và nguoi sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 3 18/10/2017
3 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 13 16/10/2017
4 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 6 16/10/2017
5 1178/ngày 16/10/2017 ĐK chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 8 16/10/2017
6 261/ngày 13/3/2017 KH duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN: 9001-2008 18 06/10/2017
7 1138/ngày 29/9/2017 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 30 29/09/2017
8 55/ngày 22/9/2017 Kết quả ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2017 20 28/09/2017
9 48/ngày 28/9/2017 ĐK lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 36 28/09/2017
10 Số 1758/UBND -NC ngày 27/9/2017 Tăng cường công tác quản lý VK,VLN,CCHT; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 1 27/09/2017
11 1113/ ngày 25/9/2017 Rà soát, thống kê lập danh mục chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 36 25/09/2017
12 1115/ngày 25/9/2017 Giấy mời họp Giao ban 9 tháng năm 2017 26 25/09/2017
13 1038/ngày 22/9/2017 Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 21 22/09/2017
14 1001/ngày 11/9/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 85/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2017 62 20/09/2017
15 17 ngày 23/8/2017 Thông báo thời gian Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động - TBXH nhiệm kỳ 2017-2020 25 24/08/2017
67 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...