Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Công văn số 343/SLĐTBXH-VP ngày 11/4/2016 Đăng ký Bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2016 29 11/04/2016
2 Hướng dẫn số 02/HD-BVSTBPN ngày 28/3/2016 Hướng dẫn hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 28 28/03/2016
3 Lấy ý kiến các ngành vào dự thảo Đề án, Nghị quyết và BC về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 30 25/03/2016
4 QĐ số 159/QĐ-SLĐTBXH Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Lao động - TBXH 64 01/03/2016
5 Công văn số 196/SLĐTBXH-VP 10 01/03/2016
6 Công văn + HD Cập nhập phần mềm QL CBCCVC đối với các đơn vị trực thuộc Sở 32 01/03/2016
7 Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 22 29/02/2016
8 Kế hoạch số 186/KH -SLĐTBXH ngày 29/02/2016 Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2016 20 29/02/2016
9 Số 131/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 11 15/02/2016
10 Công văn số 105/SLĐTBXH-VP Đăng ký nghỉ phép và phân công trực tết 2016 10 25/01/2016
11 Giấy mời số 02-GM/ĐBS GM + TL tổng kết công tác Đảng ngày 25.01.2016 89 21/01/2016
12 Kế hoạch số 01-KH/ĐBS Kế hoạch tổ chức học tập nghị quyết Đảng Bộ Sở 26 21/01/2016
13 Giấy mời số 69 và công văn số 70/slddtbxh Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác năm 2015, và công văn đề nghị tham luận tại hội nghị 50 18/01/2016
14 ngày 15/01/2016 mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng năm 2016 8 15/01/2016
15 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 25 08/01/2016
303 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...