Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 510/KH-SLĐTBXH kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh lai Châu năm 2018 5 08/06/2018
2 số 451/SLĐTBXH-KHTC V/v sao gửi công văn của UBND tỉnh về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 15 31/05/2018
3 Biểu mẫu kèm theo Công văn số 457/SLĐTBXH - BTXH Biểu mẫu kèm theo Công văn số 457/SLĐTBXH - BTXH 27 31/05/2018
4 số 547/SLĐTBXH -BTXH ngày 31/5/2018 v/v Báo cáo công tác Người cao tuổi 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 26 31/05/2018
5 số 425/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo thình hình thực hiện kế hoạch phats triển KT-XH và đấu tư nguồn NSNN 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội năm 2019 15 24/05/2018
6 số 430/SLĐTBXH-VP V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp lao động - TBXH 24 24/05/2018
7 số 421/SLĐTBXH-VP V/v rà soát số lượng công chức, viên chức chưa được nâng nghạch, thăng hạng 15 23/05/2018
8 số 12/2018/QĐ-UBND Quyết Định ban hành quy định thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020 17 09/04/2018
9 74/ QĐ SLĐTBXH QĐ Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở Lao động- TBXH 31 07/02/2018
10 QĐ 79/SLĐTBXH QĐ ban hành quy chế làm việc cơ quan 29 05/02/2018
11 số 34/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 08/12/2017
12 Số 69/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - TBXH; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động - TBXH thuộc huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 30/11/2017
13 1274/ngày 19/10/2017 QĐ công bố TTHC ban hành mới, TTHC sửa đổi bổ sung, TTHC thay thế, TTHC bãi bỏ lĩnh vực Chính sách- Lao động - Việc làm 33 13/11/2017
14 1291/ngày 26/10/2017 QĐ công bố thủ tục hành chính ban hành mới: TTHC sửa đổi bổ sung, TTHC thay thế thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 22 06/11/2017
15 1123/ ngày 27/9/2017 QĐ công bố TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực trẻ em 23 06/11/2017
112 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...