Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 31/ngày 01/8/2017 Hướng dẫn thu nộp đảng phí 52 01/08/2017
2 869 ngày 3/7/2017 KH kiểm tra việc thực hiện Cải cách hành chính năm 2017 30 31/07/2017
3 877a ngày 24/7/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 lĩnh vực Lao động - TBXH 38 27/07/2017
4 898/ngày 27/7/2017 Bc kết quả tổ chức tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 12 27/07/2017
5 882/ngày 25/7/2017 Xin ý kiến góp ý vào bản dự thảo 39 25/07/2017
6 Số 10/CT-UBND ngày 14/7/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 34 14/07/2017
7 Số 849/LĐTBXH-BVCSTE Về việc khám, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật tỉnh Lai Châu năm 2017 12 13/07/2017
8 Số 842/SLĐTBXH-CSLĐVL Về phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 26 12/07/2017
9 Số 846/SLĐTBXH-KHTC Về thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN 69 12/07/2017
10 Số 847/SLĐTBXH-BVCSTE Về cử cán bộ tham dự tập huấn về công tác bảo vệ trẻ em và vận hành hệ thống bảo vệ trẻ em 27 12/07/2017
11 Số 26-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 26 11/07/2017
12 Số 27-CV/ĐU Về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng 23 11/07/2017
13 Giấy mời dự Hội nghị ngày 19/7/2017 Giấy mời dự Hội nghị Biểu dương Người có công tiêu biểu tỉnh Lai Châu 44 11/07/2017
14 CV số 812/SLĐTBXH-BTXH ngày 6/7/2017 Thông báo mời tham gia thiết kế và in tờ rơi tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016-2020 11 06/07/2017
15 799/ngày 04/7/2017 Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng 28 04/07/2017
334 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...