Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1138/ngày 29/9/2017 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 32 29/09/2017
2 55/ngày 22/9/2017 Kết quả ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2017 22 28/09/2017
3 48/ngày 28/9/2017 ĐK lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 37 28/09/2017
4 Số 1758/UBND -NC ngày 27/9/2017 Tăng cường công tác quản lý VK,VLN,CCHT; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 2 27/09/2017
5 1113/ ngày 25/9/2017 Rà soát, thống kê lập danh mục chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 36 25/09/2017
6 1115/ngày 25/9/2017 Giấy mời họp Giao ban 9 tháng năm 2017 27 25/09/2017
7 1038/ngày 22/9/2017 Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 21 22/09/2017
8 1001/ngày 11/9/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 85/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2017 63 20/09/2017
9 17 ngày 23/8/2017 Thông báo thời gian Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động - TBXH nhiệm kỳ 2017-2020 25 24/08/2017
10 Kế hoạch số 1558/KH-UBND ngày 23/8/2017 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 23/08/2017
11 981/ngày 16/8/2017 Triển khai tinh giản biên chế đợt I/2018 70 16/08/2017
12 951/ngay 09/8/2017 Thanh lý tài sản Nhà nước 33 14/08/2017
13 33/ngày 14/8/2017 Thông báo Triệu tập đẳng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện NQ Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) 32 14/08/2017
14 958/ngày 11/8/2017 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 35 11/08/2017
15 24/ngày 4/8/2017 Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy 12 09/08/2017
327 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...